26. april kl. 10.00
Seminar: Bli vert for utenlandske forskere

27. april kl. 09.00
Christiekonferansen 2021: Den nye økonomien

28. april kl. 09.00
ePhortekurs for brukere med rollen Leder/saksfordeler

29. april kl. 09.00
Ny utlysing i Program for studentaktiv læring

3. mai kl. 10.00
Seminar om Erasmus+ mobilitet

4. mai kl. 09.00
Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul C

5. mai kl. 09.00
Webinar: Research Data Management – from compliance to opportunity

5. mai kl. 09.00
ePhortekurs for brukere med rollen Leder/saksfordeler

6. mai kl. 09.00
UiB Opp 1.1 Introduksjon til forskningsstøtte ved UiB

6. mai kl. 09.00
How to become a better presenter