7. desember kl. 09.00
Godkjenning i ephorte 6/Elements

8. desember kl. 09.00
UiB Opp 1.2 Søknadsstøtte ved UiB

8. desember kl. 09.00
Writing the synopsis in a doctoral thesis within educational sciences

9. desember kl. 09.00
Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul A

14. desember kl. 09.00
Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B

15. desember kl. 09.00
Onsdag 15. desember 2021: Introduksjonskurs i publisering på www.uib.no

17. desember kl. 11.00
Workshop - HMS-avvik i UiB-hjelp

12. januar 2022 kl. 12.00
Hva lærte vi av flyktningkrisa i 2015?

14. januar 2022 kl. 09.30
Horizon Europe info day @UiB

16. januar 2022 kl. 18.00
Aarebrotforelesningen 2022