12. august kl. 10.00
Velkomstseremoni 2024

23. august kl. 10.15
How to meet Open Science requirements

29. august kl. 09.00
Nettverksmøte Asiastudier ved UiB og CMI

29. august kl. 09.30
Frokostseminar: BIT Teatergarasjen i 40 år

3. september kl. 09.00
UiB Opp 2.2 Analyse, forskningspolitikk og strategi

5. september kl. 16.00
Introducing Mentimeter to increase student engagement

6. september kl. 09.00
KUSK: Seminarserie om veiledning

10. september kl. 09.00
UiB Opp 1.7 Hva du trenger å vite om juridisk støtte til eksternfinansierte prosjekt ved UiB

11. september kl. 09.15
Kurs i PubMed og Embase, 11. september 2024

18. september kl. 09.00
Forskningsdagene i Bergen 2024