19. januar kl. 09.00
Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul A

19. januar kl. 10.15
Kurs i EndNote X9 på Zoom

20. januar kl. 09.15
Kurs i PubMed og Embase, 20. januar 2021 (Zoom)

21. januar kl. 09.00
Utreiseseminar

27. januar kl. 09.00
Onsdag 27. januar 2021: Introduksjonskurs i publisering på www.uib.no

27. januar kl. 09.15
Kurs i EndNote X9 den 27. januar 2021 (Zoom)

2. februar kl. 09.00
Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B

2. februar kl. 09.00
Opplæring i den nye Selvbetjeningsportalen for vitenskaplige ansatte

3. februar kl. 09.15
Kurs i systematiske oversikter, 3. februar 2021 (Zoom)

3. februar kl. 10.00
Kurs i ROS-analyse i CIM