Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Informasjon om medisiner ved graviditet

Sofia Frost Widnes   

Sofia Frost Widnes disputerer fredag 25. oktober 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Drug information in pregnancy- attitudes and needs among pregnant women and physicians».

Mange gravide bruker medisiner mot svangerskapsrelaterte plager, som kvalme eller sure oppstøt. Andre har kroniske sykdommer, som epilepsi eller migrene, eller får akutte symptomer, som hodepine eller infeksjoner. Både gravide og deres leger trenger derfor legemiddelinformasjon for å vurdere fordeler og risikoer med å bruke medisiner. Sofia Frost Widnes har undersøkt informasjonsbehovet om medisiner, både for leger og gravide kvinner. Funnene kan bidra til å utforme bedre informasjon, som fører til riktige valg om bruk av medisiner under graviditet.

Widnes sine funn viser at det er betydelige forskjeller mellom rådene som gis i ulike kilder for helsepersonell angående medisiner i graviditet. Gitt at legen kun forholder seg til én kilde, vil dette kunne resultere i at behandlingen av og råd til gravide pasienter blir forskjellig.

RELIS gir legemiddelinformasjon til helsepersonell som er tilpasset den enkelte pasienten. Widnes har vist at svaret fra RELIS til leger som har spørsmål om sine gravide pasienter i stor grad påvirker valget om bruk av medisiner, og at abort på grunn av overdreven frykt for legemiddelpåvirkning kan unngås.

To studier tok utgangspunkt i de gravides perspektiv. Gravide med epilepsi oppga i intervjuer at de heller ville ta epilepsimedisin enn å risikere å få anfall. De var likevel bekymret for påvirkningen på barnet hvis de måtte øke dosen. Tydeligere informasjon om at doseøkning skyldes økt utskillelse av epilepsimedisinen under graviditeten, kan derfor redusere unødvendige bekymringer. En spørreundersøkelse blant gravide og deres fastleger undersøkte hvordan de vurderte risikoinformasjonen ved graviditet fra pakningsvedlegg for seks ulike medisiner. De gravide vurderte risikoen ved å bruke medisiner generelt høyere enn fastlegene. Ordlyden i pakningsvedleggene påvirket også hvordan gravide og leger oppfattet risikoen.

Personalia:
Sofia Frost Widnes (f. 1975) er oppvokst i Säffle i Sverige, og er utdannet cand.pharm fra Uppsala Universitetet (2000). Fra 2002 har hun jobbet ved RELIS Vest (Regionalt legemiddelinformasjonssenter i Helseregion Vest), og hun har fra 2012 vært stipendiat ved Klinisk institutt 2. Avhandlingen utgår fra RELIS Vest og Klinisk institutt 2. Professor Jan Schjøtt og professor Anne Gerd Granås er veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.10.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: ”The Concept of Risk and Methods for its Assessment”.
Sted: BBB, Aud.1, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.10.2013, kl. 12.15, BBB, Aud.1, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Sofia Frost Widnes, e-post: swi050@k2.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.