Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Prinsippene for resonnering om kunnskap og informasjon

Yi Wang   
Yi Wang disputerer mandag 10. juni 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Logical Dynamics of Group Knowledge and Subset Spaces”.

Resonnering om informasjonsinnholdet i handlinger og andre hendelser, og hvordan hendelser endrer de involvertes kunnskap, er viktig innen informasjonsvitenskapene og helt sentralt innen kunstig intelligens og multiagent-systemer. Kunnskap om andres kunnskap, av typen «jeg vet at du vet at jeg vet», krever en spesielt subtil analyse. Som et eksempel, ta handlingen å offentlig kunngjøre, for eksempel i et klasserom, at det regner i Oslo. Konsekvensen av en slik kunngjøring er ikke bare at hver person som er tilstede vet at det regner i Oslo, men også at alle vet at alle vet at det regner i Oslo. Og at alle vet at alle vet at alle vet. Og så videre. Vi sier at det har blitt åpen kunnskap (common knowledge) i gruppen som er til stede at det regner i Oslo. En annen form for gruppekunnskap er distribuert kunnskap. Noe er distribuert kunnskap i en gruppe hvis det følger fra gruppens samlede informasjon.

Formell logikk brukes for å forstå spissfindighetene involvert i resonnering om forholdet mellom kunnskap, informasjon og handling, og spesielt for å gjøre det mulig for datamaskiner å utføre slik resonnering. I avhandlingen studerer Yi Wang logikker som formaliserer individuell kunnskap, åpen kunnskap og distribuert kunnskap, i tillegg til handlinger og andre hendelser. Dette involverer diskusjoner, analyse og videre utvikling av eksisterende og velkjente (dynamiske) epistemiske logikker, inkludert løsing av et problem som har vært åpent de siste 15 årene.

Hovedresultatene er analyser av ulike egenskaper ved disse logikkene, inkludert karakterisering av uttrykkskraft (hva vi kan uttrykke), utvikling av bevissystemer (hvordan vi kan resonnere), og karakterisering av beregningsmessig kompleksitet (hvor vanskelig det er å resonnere).

Personalia:
Yi Wang (f. 1981) ble tildelt graden B.B.A i 2003 fra Department of Business Administration, University of Science and Technology of China, og graden M. Phil. i 2005 fra School of Philosophy, Renmin University of China. Fra Juli 2009 har han arbeidet som stipendiat ved institutt for data- og realfag ved Høgskolen i Bergen, og vært doktorgradsstudent i informasjonsvitenskap ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, under veiledning av professor Thomas Ågtotnes.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.06.2013, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Chinese Logic: Its history and connections to contemporary logic".
Sted: Auditorium, Ulrike Pihl's House, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2013, kl. 13:15, Auditorium, Ulrike Pihl's House, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Yi Wang, tlf. 4692 2525, e-post: wonease@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.