Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Oppgavepåminning og arbeidsflyt for mobil datainnsamling

Peter Khisa Wakholi   

Peter Khisa Wakholi disputerer fredag 24. mai 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Process Aware Mobile Systems. Applied to mobile-phone based data collection".

Avhandlingen søker å utvide eksisterende desktop- og internettbaserte løsninger for arbeidsflytstøtte til mobile databehandlingsmiljø ved å foreslå arkitektur og metoder for online og offline mobil datainnsamling.

I lavinntektsland har mobiltelefoner på mange områder erstattet datamaskinen på grunn av sin lave pris og sin robusthet for bruk i miljø med usikker tilgang til strøm og nettverk. For eksempel brukes mobile enheter innenfor helse for å forbedre pasientbehandlingen (m-helse, som er en underavdeling av e-helse). Et fellestrekk i alle disse applikasjonene er datainnsamling, for eksempel kan en helsesøster fylle ut informasjon fra en svangerskapskontroll som blir lagret i en felles database. Arbeidsflytstøtte kan være når databasen sender en SMS med påminnelse til kvinnen og viser helsesøsteren hva som skal kontrolleres neste gang kvinnen kommer på kontroll.

Peter Wakholi fokuserer på prosessrelaterte aspekter, som flyt av data, tildeling av oppgaver til deltakerne og synligheten av informasjon som er nødvendig for å utføre arbeidet. Forskningen bygger på eksisterende tilnærminger i styring av prosessorienterte informasjonssystemer, ved å foreslå arkitektur og metoder for å utvide til online og offline datainnsamling ved hjelp av distribuert arbeidsflyt. Slike metoder har han vært med på å implementere for bruk i virkelige miljøer, for eksempel i prosjektet "Mobile for Water" (http://m4water.org/) hvor SMS-rapporter om ødelagte vannpumper fra lokalmiljøet utløser handlinger hos interessenter som benytter mobiltelefoner. Alt dette koordinert av en prekonfigurert arbeidsflytmodell. Alle disse foreslåtte løsningene har vært implementert i openXdata-prosjektet (http://openxdata.org/), som tilbyr en generisk datainnsamlings- og håndteringsplattform med støtte for arbeidsflyt.

Personalia:
Peter Wakholi er universitetslektor ved Institutt for informasjonssystemer, Makerere University, Uganda. Han har ledet forskningsarbeid i arbeidsflytimplementering i openXdata. Peter har en bachelorgrad i informatikk ved Makerere University og en mastergrad i informasjonssystemer ved London Southbank University. Han har over 12 års erfaring i IT-bransjen, med kjernekompetanse innen systemutvikling, IKT for utviklingsprosjekter og prosjektledelse.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.05.2013, kl. 16.15. Oppgitt emne: "Big Data and Data Exchange in Health Care Sector: Crossing Institutional, Geographical and Socioeconomic Boundaries".
Sted: Auditoriumet, Bergens Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.05.2013, kl. 10.15, Auditoriumet, Bergens Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15.

Kontaktpersoner:
Peter Khisa Wakholi, e-post: peterokhisa@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.