Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Kreative læringsaktiviteter med mobilspill

Jo Dugstad Wake   

Jo Dugstad Wake disputerer fredag 4. oktober 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Mobile, location-based games for learning
Developing, deploying and evaluating mobile game technology in education».

Jo Dugstad Wake har jobbet med mobilspill rettet mot læring og undervisning. De siste 10 årene har det foregått en rivende utvikling innenfor mobilteknologi: Mobiltelefonen har blitt en avansert datamaskin, med f.eks. bevegelsessensor og GPS-posisjonering, samtidig som den passer i jakkelommen. Utvalget av programvare, samt tilgangen til å utvikle programvare for mobilen har økt. Avhandlingen er en empirisk studie av hvordan mobilspill kan brukes som utgangspunkt for kreative og nyskapende læringsaktiviteter i skolen.

Det empiriske arbeidet har foregått som et vekselspill mellom design av mobilteknologi, innhenting av data fra bruk av teknologien, og redesign av både teknologien og måten den blir brukt på, i en serie av fire studier. Som en del av forskningen har Dugstad Wake laget det lokasjonsbaserte mobilspillet Premierløitnant Bielke. Spillet handler om Bergen under Napoleonskrigen. Deltagerne går på oppdagelsesferd i Sandviken, på jakt etter steder hvor forskjellige yrkesgrupper som var viktige i denne tidsepoken drev sitt arbeid. Formålet er å lære historie.

Ideen har vært å komme nærmere de historiske hendelsene gjennom å oppsøke fysiske, historiske åstedene, og lage en blanding av disse og fiksjon. Dette spillet har blitt studert når det gjelder brukervennlighet, hvordan det lar seg integrere med eksisterende aktiviteter og teknologi i skolen, og hvordan deltakere i spillet samhandler med hverandre, med spillet, og med omgivelsene i spillet. En studie av elever som spillprodusenter har også blitt gjort.

Gjennom studiene fremheves viktigheten av å ta for seg aktiviteter i skolen som kulturelle praksiser. Ny teknologi tas i bruk, i lys av bruken av eksisterende verktøy, der det er interessant å vite hvordan. Mobilspill gjort på denne måten kan ha et stort læremessig potensiale, for eksempel med tanke på elevenes motivasjon og innlevelse, men det er også avhengig av hvordan det utgjør en del av en videre pedagogisk ramme.

Personalia:
Jo Dugstad Wake er født i 1974, og vokste opp i Bergen. Han har graden Cand. Polit i informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2002). Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Han har blitt veiledet av Professor Barbara Wasson.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.10.2013, kl. 16.15. Oppgitt emne: "Integrating mobile location-based games into formal and informal learning: opportunities and challenges".
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 v/UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.10.2013, kl. 10.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 v/UiB.

Kontaktpersoner:
Jo, Dugstad Wake, tlf. 920 22249, e-post: jo.wake@infomedia.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.