Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Fagarbeideres forhold til utdanning og arbeid

Kristoffer Chelsom Vogt   

Kristoffer Chelsom Vogt disputerer fredag 12. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Approaches to work and education over the life course: a two-cohort study of men skilled in male-dominated manual occupations in Norway».

Avhandlingen handler om menn som er faglært i de mest mannsdominerte yrkesfagene, i to ulike tidsperioder. Fokuset er på hvordan deres forhold til utdanning og arbeid utvikler seg gjennom livsløpet, og hvordan dette har utviklet seg historisk. Basert på livshistorie-intervjuer og en spørreundersøkelse, viser avhandlingen hvordan det de siste tiårene har vært en samfunnsutvikling hvor innsats i utdanningssystemet blir stadig viktigere for fordeling av muligheter og goder. Dette blir vanligvis sett på som et sikkert tegn på framskritt. Avhandlingen nyanserer dette bildet. For håndverkerne og industriarbeidere har overgangen fra skole til arbeid blitt stadig mer innlemmet i skolesystemet, og dermed mer formalisert og aldersstandardisert. I arbeidslivet har deres muligheter for stigning i arbeidsplasshierarkier i større grad blitt avhengig av utdanning utover fagbrev. Kompetanse basert på arbeidserfaring, som kan bevises gjennom arbeid, men ikke av et utdanningsbevis, har tapt seg i verdi.

Med utgangspunkt i intervjumaterialet utvikler avhandlingen et begrep om objektbasert arbeid. Avhandlingen viser at det over tid er blitt færre arenaer hvor talent for objektbasert arbeid kan bli oppdaget og anerkjent. Ungdommer holdes lenger i utdanningssystemet, hvor det er talent for analysebasert arbeid som blir premiert. Med dette utgangspunktet kritiserer avhandlingen den utbredte ideen om det post-industrielle kunnskapssamfunnet, og argumenterer for at dette synet på samfunnet innebærer en usynliggjøring og nedvurdering av kunnskap som er nødvendig i manuelt og praktisk arbeid.

Personalia:
Kristoffer Chelsom Vogt (f. 1982) er fra Bergen og avla i 2007 mastergrad i sosiologi ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.04.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: “How far, and in what sense, can Norway be considered a post-industrial society?”
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgt. 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.04.2013, kl. 10.15, Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgt. 1.

Kontaktpersoner:
Kristoffer Chelsom Vogt, tlf. 55 58 91 71, e-post: kristoffer.vogt@sos.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.