Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Miljøetikk: Bergverksbedrifter trenger filosofer!

Fanny Verrax   

Fanny Verrax disputerer fredag 24. mai 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Making sense of Rare Earth Elements. An interdisciplinary approach to mineral resources’ ethics and governance”.

Alt begynte i 1787 da Carl Axel Arrhenius i Ytterby, Sverige, oppdaget et helt nytt mineral med besynderlige egenskaper: yttrium. Dette, sammen med skandium og 15 andre mineraler, kalles sjeldne jordarter (Rare Earth Elements: REE).

Mer enn to århundrer etterpå forsetter sjeldne jordarter å overraske oss, og ikke bare fra et kjemisk perspektiv. Slike stoffer kan brukes til mye, fra mobiltelefoner og bærbare datamaskiner til vindmøller. Men per i dag kommer nesten hele verdens produksjon av REE fra bare ett land: Kina.

Filosofer kan spørre seg om det er riktig å opprettholde bergverksdrift som tar ut slike
ressurser i så stor grad at det ikke er mer igjen til fremtidige generasjoner, og om det er akseptabelt å forurense ett sted for å utvikle grønne teknologier andre steder. Fra økonomenes ståsted er det relevant å spørre om Verdens handelsorganisasjon er i stand til å håndtere tilfellene av sjeldne ressurser generelt. Og for alle som er interessert i politikk er det som alltid viktig å stille spørsmål omkring hvem som skal fatte beslutninger om ressursforvaltning.

Ph.d.-avhandlingen “Making Sense of Rare Earth Elements: An interdisciplinary approach to mineral resources’ ethics and governance” diskuterer disse spørsmålene på en måte som er relevant for alle slags naturressurser, enten det er snakk om REE, fisk, regnskog... eller olje.

Personalia:
Fanny Verrax, født i 1986 i Frankrike, har vært doktorgradstipendiat ved Senter for vitenskapsteori, UiB og Universite de Versailles St-Quentin, under veiledning av Roger Strand og Jean-Paul Vanderlinden. Hennes bakgrunn er filosofi, vitenskapsteori og miljøstudier.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.05.2013, kl. 14.15. Oppgitt emne: “Post Normal Science: How can criteria for distinguishing a PNS situation from a non-PNS situation be operationalized, and what are quality criteria for extended peer review?”
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.05.2013, kl. 09.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9.

Kontaktpersoner:
Fanny Verrax, 55 58 29 69, e-post: fanny.verrax@svt.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.