Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Antiepileptiske medikamenter i svangerskapet

Gyri Veiby   

Gyri Veiby disputerer fredag 22. november 2013 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Outcome in children born to mothers with epilepsy. Register-based studies on the teratogenicity of antiepileptic drugs”.

Epilepsi hos mor forekommer i en prosent av alle svangerskap. Epileptiske krampeanfall i svangerskapet øker risiko for komplikasjoner hos mor og barn. Antiepileptiske medikamenter kan forhindre anfall i svangerskapet, men kan også teoretisk skade fosterutviklingen.

Gyri Veiby har i sin avhandling undersøkt svangerskap, fødselsutfall og barnets utvikling når mor har epilepsi. Avhandlingen er basert på store datasett fra Medisinsk fødselsregister og Den norske mor og barn-studien.

Avhandlingen viser at kvinner med epilepsi har økt forekomst av svangerskapsforgiftning, blødning i svangerskapet, og forløsning med keisersnitt. Bruk av antiepileptika i svangerskapet medfører lett økt risiko for medfødte misdannelser, særlig knyttet til medikamentet Valproat. Barn av mødre som bruker antiepileptika har også økt risiko for lav fødselsvekt og lav hodeomkrets. Videre har barn av mødre som bruker antiepileptika i svangerskapet høyere risiko for forsinket utvikling av motoriske funksjoner og språk i tidlige barneår, samt høyere forekomst av autistiske trekk. Tilsvarende risiko kan ikke påvises for barn der mor har epilepsi men ikke bruker antiepileptika i svangerskapet, eller for barn av fedre med epilepsi. Studien viser også at amming hos mødre som behandles med antiepileptika ikke er assosiert med negative effekter på barnets utvikling.

Avhandlingen viser at risikoen for fosterskadelige effekter av antiepileptika nøye må veies opp mot risikoen for epileptiske anfall i svangerskapet. Svangerskap hos kvinner med epilepsi bør planlegges på forhånd. Kvinner med epilepsi bør ha forsterket oppfølging under graviditet, og barn som har vært eksponert for antiepileptika i fosterlivet bør vurderes med tanke på forsinket utvikling. Kvinner med epilepsi bør oppfordres til å amme også når de bruker antiepileptika.

Personalia:
Gyri Veiby (f. 1974) er fra Bergen, og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1999. Hun er spesialist i Nevrologi, og arbeider som overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Hun har vært ansatt i delstilling som ph.d. kandidat ved Klinisk institutt 1 og Institutt for global helse og samfunnsmedisin siden 2007. Hovedveileder er professor Nils Erik Gilhus, og medveiledere er professor Bernt A. Engelsen og professor Anne Kjersti Daltveit.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.11.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Antiepileptic drugs: Mode of action and spectrum of clinical effects".
Sted: 2. etg. Nevrologisk avdeling, Gamle hovedbygg, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.11.2013, kl. 11.00, 2. etg. Nevrologisk avdeling, Gamle hovedbygg, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Gyri Veiby, e-post: gyri.veiby@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.