Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Ideer søker byer

Mathew Akkanad Varghese   

Mathew Akkanad Varghese disputerer onsdag 22. mai 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Spatial Reconfigurations and New Social Formations: The Contemporary Urban Context of Kerala”.

Urbane prosesser og globale tilknytninger har dype røtter i historien til regionen som i dag omfatter Kerala og vestkysten av den indiske halvøyen. Denne regionen rommet eldgamle handelssystemer. Den særegne utviklingen og omformingen av slike systemer og prosesser har hatt formende betydning for den moderne staten. Nåtidige urbane prosesser og den nye historiske og etnografiske konteksten krever nytenkning i regionens antropologi.

De nåtidige urbane formasjonene viser en fleksibilitet og frikobling fra regionale mønstre som skiller dem fra tidligere urbane former. De kan ses som fritt flytende rom som kunne blitt klonet ethvert annet sted. Dette er særlig tilfelle i staten Kerala som består av spredte byer uten noe metropolisk senter.

Unike nye livsformer har blitt skapt i disse byrommene de siste tiårene, og feltarbeidet viser hvordan ulike typer organisasjoner, staten og det overordnede systemet konfigurerer disse nye livsformene. Måten nye «byer» har grodd opp er av særskilt interesse. De utvikler seg ikke fra eksisterende urbane sentre, men er tvert imot fleksible former som kan bli plantet nesten hvor som helst.

Ideer som «Smart City» (både et spesifikt prosjekt og en ny urban form) representerer virtuelle romligheter og deres materielle effekter. Det er den idémessige konteksten heller enn den empiriske realiteten til byen som avdekker måten disse ideene blir konkretisert og oversatt til faktiske endringer. Nye urbane prosesser har frikoblet folk fra steder og gjeninnskrevet dem i globale finansstrømmer gjennom «Smarte» rom. Avhandlingen drøfter også omformingen som ulike statsformasjoner innen den større indiske konteksten har gjennomgått, og hvordan transnasjonalt medierte urbane former skaper konflikter om rom, ressurser og livsvilkår.

Personalia:
Mathew Akkanad Varghese har en mastergrad i Politics and International Relations fra Mahatma Gandhi University, Kerala, India og en M.Phil i Anthropology of Development fra Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.05.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: «The anthropology of exception and the nature of Indian neoliberalism in comparative perspective»
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.05.2013, kl. 13.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1.

Kontaktpersoner:
Mathew Akkanad Varghese, tlf. +914842606751/ +919446217402, e-post: mathew.varghese@sosantr.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.