Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Ny behandling av fødselssmerter med Remifentanil

Tor Oddbjørn Tveit   

Tor Oddbjørn Tveit disputerer 18. april 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Remifentanil as analgesia for labour pain”.

Epidural regnes som den mest effektive metoden for behandling av smerter under fødsel. De som ikke ønsker epidural, eller ikke kan få det, mangler et effektivt og trygt alternativ. Remifentanil har rask virkning og kort virketid sammenlignet med andre lignende medikamenter (petidin, morfin), og har i mange år blitt brukt under narkose og til behandling av intensivpasienter. Hensikten med Tveits doktorgradsarbeid var å samle kunnskap om medikamenter og metoder som brukes til smertelindring under fødsel i Norge, og dernest vurdere om Remifentanil kan brukes til slik behandling.

Resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse som ble sendt til alle norske fødeavdelinger viser at epidural brukes sjeldnere i Norge enn i mange andre vestlige land. Bruken har likevel økt betydelig de siste årene. Norsk praksis synes å være konservativ, og tradisjonelle medikamenter som lystgass, petidin og morfin brukes hyppig. Nyere medikamenter som Remifentanil brukes sjelden.

Ved utprøving av Remifentanil ble medikamentet gitt intravenøst via en pumpe, og den fødende kunne selv trykke på en knapp for å få medisin ut fra behov. Smertelindrende virkning, bivirkninger og sikkerheten for mor og barn ble studert. Studien viste god smertelindrende virkning, og de fleste fødende var tilfreds med behandlingen. Høye doser Remifentanil medførte økt tretthet og noe redusert surstoffmengde i mors blod. Det var ingen alvorlige bivirkninger hos mor eller barn, og ingen negative effekter på selve fødselen.

Remifentanil ble også sammenlignet med standard epidural smertebehandling. Graden av smertelindrende effekt og tilfredshet var ganske lik, men kvinnene som fikk Remifentanil var trettere, og hadde noe redusert surstoffmengde i blodet. Det var ingen forskjell når det gjaldt påvirkning av barna eller forløpet av fødselen.

Ved behov for smertelindrende medisin under fødsel, der epidural ikke er ønskelig eller mulig, kan bruk av Remifentanil anbefales. Både mor og barn må overvåkes av kvalifisert og trent personale.

Personalia:
Tor O. Tveit (f. 1961) vokste opp i Lyngdal, og er cand.med. fra Universitetet i Oslo (1992). Han er overlege ved Anestesi- og intensivavdelingen, Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK). Doktorgradsprosjektet er et samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF (SSHF) og Kirurgisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB). Arbeidet er gjennomført ved Anestesi- og intensivavdelingen i Kristiansand. Overlege og professor ved UiB, Jan Henrik Rosland, har vært veileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.04.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: “Anestesiologiens rolle ved stor obstetrisk blødning”.
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.04.2013, kl. 11.30, Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Tor O. Tveit, tlf. 38 07 36 08, e-post: tor.tveit@sshf.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.