Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Visuell analyse av store datasett

Cagatay Turkay   

Cagatay Turkay disputerer fredag 22. november 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Integrating Computational Tools in Interactive and Visual Methods for Enhancing High-dimensional Data and Cluster Analysis”.

Alle av oss er en del av et samfunn som skaper utrolige mengder informasjon hver dag. Forskere og analytikere må navigere i disse massive landskapene av informasjon og skaffe seg nyttig kunnskap fra dem. Størrelsen og kompleksiteten i disse datasettene er en stor utfordring for analytikerne.

Vi kan betrakte analysen av slike datasett som å løse puslespill. Datamaskiner er svært gode til å organisere bitene, mens vi mennesker er flinke til å sette de sammen og lage mening ut av dem. I dette doktorgradsarbeidet har Turkay utviklet metoder som setter sammen det beste av datamaskiner og mennesker for analyse av store datasett. Godt designete, interaktive visualiseringer hjelper en analytiker å velge de beste analyseverktøyene som er egnet for sine data, og metodene Turkay beskriver hjelper til med å oppnå de beste mulige resultatene.

Turkay har spesielt jobbet med datasett som består av flere kilder til informasjon, og som inneholder forskjellige egenskaper. Han har utviklet metoder som karakteriserer de ulike datakildene og gjør det mulig å sammenligne og gruppere disse kildene. Han har videre arbeidet med hvordan kommunikasjonen mellom datamaskinen og brukeren kan gjennomføres, slik at øyet oppfatter den bearbeidede informasjon på en best mulig måte. I løpet av forskningsperioden har Turkay jobbet med forskere fra andre domener, og han har brukt interaktive visuelle analysemetoder for å hjelpe dem med å bygge nye hypoteser.

Interaktive visuelle datametoder har et stort potensial i analyse av store datasett. Det er sannsynlig at slike metoder vil spille en sentral rolle i dagens "datadrevne" vitenskapelige praksis.

Personalia:
Cagatay Turkay er født i 1983 i Bursa, Tyrkia. Han har en mastergrad i “Computer Science” fra Sabanci University, Turkey. I 2010 flyttet han til Norge for å fortsette med doktorgradsstudiet i visualiseringsgruppa ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er uført under veiledning av Helwig Hauser (Universitetet i Bergen) og Peter Filzmoser (TU Wien).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.11.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: «Geographical Visualization».
Sted: Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.11.2013, kl. 10.00, Store auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55, Bergen.

Kontaktpersoner:
Cagatay Turkay, tlf. 455 17079, e-post: cagatay.turkay@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.