Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Behandling i trykkammer hjelper kreftpasienter

Jarle Svalestad   

Jarle Svalestad disputerer fredag 25. oktober 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Effect of hyperbaric oxygen therapy in irradiated tissue - Microcirculation, tissue oxygenation and microvascular morphology of the facial skin and oral mucosa”.

Strålebehandling alene, eller i kombinasjon med kirurgi eller cellegift, er vanlig behandling for de fleste pasienter med kreft i hode- og halsområdet. Selv om mange blir friske, er ettervirkningene av behandlingen problematiske. Flere sliter med sår som ikke vil gro og kroniske infeksjoner. Det fører naturlig nok til redusert livskvalitet, ikke minst når det er snakk om ansikt- og halsområdet.

Grunnen til disse ettervirkningene er at gjennom strålebehandlingen har de små blodkarene i området blitt forandret – til det verre. Blodgjennomstrømmingen og oksygentrykket i området reduseres.

Nå viser det seg at hyppige behandlinger i trykkammer kan være til stor nytte for denne pasientgruppen. Resultatene i avhandlingen viste at blodgjennomstrømningen og oksygentrykket ble forbedret i bestrålt vev hos pasienter etter behandling i trykkammer. I vevsprøver fra bestrålt kinnslimhinne fant man også en økt tetthet av blod og lymfekar etter trykkammerbehandlingen. Dette demonstrerer at behandling i trykkammer stimulerer nydannelse av blodkar i oksygenfattig vev. Dermed kan mer oksygen fraktes til skadete områder, og sår som tidligere ikke ville gro kan begynne å lukke seg.

I arbeidet har man også forbedret metoder for måling av blodgjennomstrømning og oksygentrykk i vev. Dette vil utgjøre et stort framsteg ved kommende studier av behandling i trykkammer.

Svalestads funn kan derfor vise seg å bli av stor betydning for de mange som har hatt kreft i hode- og halsområdet.

Personalia:
Jarle Svalestad (f. 1975) er oppvokst i Egersund, og avla odontologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1999. Han har arbeidet i privat tannlegepraksis og er nå ansatt som spesialistkandidat i Oral kirurgi og oral medisin ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for klinisk odontologi. Hovedveileder har vært professor emeritus Sølve Hellem, Seksjon for Oral kirurgi og oral medisin og medveileder professor Einar Thorsen, Seksjon for Hyperbarmedisin, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.10.2013, kl. 14.00. Oppgitt emne: “Odontologiske problemer og livskvalitet for pasienten i forbindelse med kreftbehandlinger som strålebehandling, kirurgi og kjemoterapi”.
Sted: Auditorium Cavum, Nytt odontologibygg, Årstadveien 19.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.10.2013, kl. 09.00, Auditorium Cavum, Nytt odontologibygg, Årstadveien 19.

Kontaktpersoner:
Jarle Svalestad, e-post: Jarle.Svalestad@iko.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.