Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Plagsomme hudsykdommer i munnen

Nada Mohamed Ahmed Suliman   

Nada Mohamed Ahmed Suliman disputerer fredag 8. november 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Oral mucosal lesions and oral health-related quality of life in persons attending a dermatology clinic in Khartoum, Sudan».

Sår og blemmer på munnslimhinnen kan være første kliniske manifestasjon av en hud- og slimhinnesykdom. Pasienter med slike plager oppsøker gjerne tannlegen med sine problemer, og det er derfor viktig at tannleger har inngående kjennskap til de ulike sykdommene som kan forekomme på munnslimhinnen og at disse kan være en manifestasjon både av hudsykdommer og av ulike typer systemiske sykdommer.

Forskningsprosjektet hadde som formal å undersøke forekomsten av sykdommer på munnslimhinnen hos personer som oppsøkte en hudklinikk i Khartoum, Sudan. I tillegg ønsket man å studere hvilken innvirkning disse sykdommene hadde på deres livskvalitet.

Totalt ble 588 personer med ulike typer av hudsykdommer undersøkt, og av disse hadde så mange som 60 prosent ulike forandringer på munnslimhinnen. Slike forandringer var også relatert til personens alder, generelle helsetilstand og bruk av toombak (en spesiell for form snus produsert i Sudan). Det var en påfallende høy forekomst av sykdommen pemfigus vulgaris, som er en blemmedannende hud- og slimhinnesykdom, som kan være livstruende hvis den er ubehandlet. På grunn av smertefulle blemmer i munnen hadde disse personene en spesielt dårlig livskvalitet.

Funnene bekrefter betydningen av nært samarbeid mellom ulike fagdisipliner i helsevesenet. Plagene i munnen kan hos enkelte personer med hudsykdommer være vanskelige å behandle. Riktig behandling kan bidra til økt livskvalitet for disse personene.

Personalia:
Nada Mohamed Ahmed Suliman er født i Sudan i 1965 og er utdannet tannlege fra University of Khartoum i 1991. Hun har vært stipendiat ved Gades institutt/Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Prosjektet er utført i samarbeid med Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, og Faculty of Dentistry, University of Science and Technology, Umdurman, Sudan.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.11.2013, kl. 14.15. Oppgitt emne: "Oral manifestations of skin diseases - clinical, epidemiological and health impact aspects".
Sted: Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Jonas Lies vei 65.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.11.2013, kl. 10.30, Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Nada Suliman, tlf. 402 23347, e-post: nada.suliman@k1.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.