Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Familieverdier hos ungdom i Sør-Afrika

Ingrid Onarheim Spjeldnæs   

Ingrid Onarheim Spjeldnæs disputerer torsdag 12. desember 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Family values of young people in Limpopo, South Africa: A sociocultural psychological study on perceptions and experiences of reproduction and parenthood”.

Familieinstitusjonen i Sør-Afrika beskrives som en krise. Antallet på foreldreløse barn, enslige mødre og fraværende fedre øker. Fattigdom, høy arbeidsledighet, arbeidsvandring og HIV-epidemien er viktige faktorer bak denne økningen. Ingen andre steder i Afrika sør for Sahara er fraværende fedre så utbredt som på landsbygden i Sør-Afrika. Samtidig viser forskning fra USA, Europa og Sør-Afrika entydig at foreldres deltagelse i ungdoms hverdag er viktig for en sunn utvikling og en trygg overgang til voksenlivet. Forskningen viser også at en farsfigur er spesielt viktig for gutter i ungdomsårene.

Avhandlingen undersøker hvordan ungdommer i den fattige Limpopoprovinsen i nord opplever familieforhold og mors og fars rolle i hjemmet, og hvilke ønsker og forventninger de har til egne barnefødsler og familieliv og til sin egen rolle som forelder og partner i fremtiden.

Funnene viser at de unge guttene opplevde far som fraværende, at han ikke tok ansvar og at han ikke levde opp til ungdommens bilde av mannen som far og forsørger. Både gutter og jenter satte sin mor høyt, fordi hun var til stede og tok ansvar som forelder hver dag. I sine forventninger til egen rolle som foreldre hadde jentene mor som klart forbilde og rollemodell, men over tre generasjoner kvinner som deltok i deler av undersøkelsen hadde holdningen til barnefødsler endret seg. Den yngste generasjonen ønsket seg færre barn senere i livet og foretrakk i større grad døtre. Guttene på sin side manglet gode mannlige rollemodeller. Likevel hadde de forventninger til seg selv som en ansvarlig, omsorgsfull og tilstedeværende far.
Avhandlingen diskuterer hvilke store sosiale og økonomiske barrierer ungdommen i dette området står overfor når de skal utforme sitt liv som voksen, og anbefaler at tiltak for å sosialisere ungdom inn i voksenrollen rettes særlig mot gutter.

Personalia:
Ingrid Onarheim Spjeldnæs er født i 1976 i Bergen. Hun tok hovedfag i psykologi ved NTNU i Trondheim i 2002. Hun var ansatt som doktorgradsstipendiat ved Senter for Kunnskapsbasert Praksis, Høgskolen i Bergen fra 2005. Hun har tatt ph.d.-utdanningen ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen. Professor David L. Sam har vært hovedveileder, og Professor Karen Marie Moland og førsteamanuensis Janet Harris har vært biveiledere i studiet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.12.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: “A critical analysis of the concept of 'mothering' in the southern African context”.
Sted: Nytt Odontologibygg, Auditorium Cavum, Årstadveien 19.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.12.2013, kl. 10.30, Nytt Odontologibygg, Auditorium Cavum, Årstadveien 19.

Kontaktpersoner:
Ingrid Onarheim Spjeldnæs, e-post: ios@hib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.