Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Små gener med stor betydning for hjernen

Taweeporn Siripornmongcolchai   

Taweeporn Siripornmongcolchai disputerer fredag 23. august 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"MicroRNA regulation in synaptic plasticity and expression of plasticity-associated genes during social defeat stress".

Læring og hukommelse antas å avhenge av synaptisk plastisitet, som er langvarige endringer i koblinger mellom nerveceller i hjernen. Stress og ubalanse i synaptisk plastisitet kan forårsake psykiatriske lidelser og hukommelsessvikt. Langtidspotensiering (LTP) er en type plastisitet som fremkalles eksperimentelt ved stimulering av nervebaner i hjernen. Dannelse av LTP krever syntese av proteiner. Nylig har microRNA (miRNA) fremtrådt som potensielle modulatorer av proteinsyntese ved synapsen, men det er fremdeles uklart hvordan miRNA blir uttrykt under synaptisk plastisitet.

Et protein som er essensielt for hjernens plastisitet og hukommelse, er «activity-regulated cytoskeleton associated protein» (Arc). Siripornmongcolchais forskning viser at Arc-genet styres av miRNA. Flere miRNA jobber sammen om å justere nivået på hukommelsesgenet. Videre er det gjort grunnleggende funn om hvordan miRNA virker. Det viser seg at miRNA lagres i en inaktiv «sovende» tilstand, men raskt aktiveres når nervecellen sender signal.

Proteinet BDNF (brain-derived neurotrophic factor) er et signalstoff som er viktig for hjernens tilpasninger ved stress. BDNF regulerer et sett med gener som styrer synaptisk plastisitet, inkludert Arc. Uttrykket av Arc er ikke bare essensielt for hjernens plastisitet og hukommelse, men også for hvordan hjernen tilpasser seg følelsesmessig stress. Siripornmongcolchai har sammen med sine kolleger funnet utpregede forskjeller i uttrykk av disse genene i hjernen på unge rotter som har blitt eksponert for sosialt stress, men ingen av disse genene blir aktivert av sosialt nederlag i voksen alder. Disse dyreforsøkene gir holdepunkter for at hjernens plastisitet blir aktivert ved sosialt stress hos ungdom, muligens som en aldersbestemt tilpasning til stress.

Personalia:
Taweeporn Siripornmongcolchai er født i 1975 og vokste opp i Bangkok. Hun er utdannet Cand. Scient i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2005. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Institutt for Biomedisin, Seksjon for fysiologi, ved Universitetet i Bergen, under veiledning av professor Clive Bramham. Hoveddelen av arbeidet er gjennomført i perioden 2009-2013, med stipend fra Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.08.2013, kl. 12.15. Oppgitt emne: "The Neuronal Stress Response and the Synapse - implications for treatment of neurological disorders".
Sted: Auditorium X, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.08.2013, kl. 12.15, Auditorium X, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Taweeporn Siripornmongcolchai, tlf. 948 89905, e-post: sue.olsen@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.