Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Alt stort begynner i det små

Sigrid Ina Simonsen   

Sigrid Ina Simonsen disputerer fredag 30. august 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Dynamics of excited atoms and molecules interacting with external fields".

Avhandlingen er en teoretisk studie av hvordan elektronstrukturen i eksiterte atomer og molekyler forandres som resultat av ytre påvirkninger. Grunntilstanden til et atom er den laveste energitilstanden systemet kan ha. Når ett eller flere elektroner i et atom har høyere energi enn grunntilstanden, sier vi at atomet er eksitert. Gjensidig vekselvirkning mellom to atomer kan lede til korrelasjon i adferden til elektronene, en tilstand kjent som sammenfiltring. I avhandlingen viser Simonsen at slike sammenfiltrede tilstander kan utnyttes til å kontrollere utviklingen til elektronene i ett atom ved hjelp av et annet.

Simonsen har også undersøkt samspillet mellom elektronene i to atomer som er separert med stor avstand i forhold til atomets utstrekning. Den negative elektriske ladningen til elektronet som er eksitert og den positive ladningen til atomkjernen utgjør til sammen en dipol, ikke ulikt polene i en stavmagnet. Når to slike dipoler nærmer seg hverandre, påvirker de hverandres elektronstruktur, noe som kan føre til attraktive og frastøtende krefter mellom atomene.

Dersom bundne elektroner tilføres nok energi fra en laserpuls, kan de løsrives fra atomet eller molekylet i en prosess som kalles fotoionisasjon. I avhandlingen studerer Simonsen energien og retningen på slike utsendte elektroner, som kan måles og gi informasjon om elektronstrukturen i atomene og molekylene i forkant av ionisasjonsprosessen.

Siste del av avhandlingen omhandler den optiske prosessen, kjent som høy-harmonisk generasjon, en metode som kan utnyttes til å skape korte, intense laserpulser ved å sende mindre intense laserpulser gjennom en gass eller et fast stoff. I Simonsens arbeid er denne prosessen undersøkt i grafén. Studien viser at den solide krystallstrukturen gjør grafén til et lovende materiale for generering av svært høyenergetiske laserpulser.

Personalia:
Sigrid Ina Simonsen ble født i 1983 og vokste opp i Harstad i Troms. Hun tok mastergraden sin ved Universitetet i Bergen i 2010, og har i perioden 2010-2013 vært ansatt som stipendiat ved Institutt for Fysikk og Teknologi ved UiB. Doktorgradsarbeidet har vært en del av prosjektet "Dynamics of Rydberg atoms, molecules and matter", finansiert av Norges Forskningsråd. Veileder har vært
professor Jan Petter Hansen, og medveiledere professor Ladislav Kocbach og professor Morten Førre.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.06.2013, kl. 13.15. Oppgitt emne: "Atmosfæren til Venus".
Sted: Rom 292, Allégaten 55.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.08.2013, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagbygget.

Kontaktpersoner:
Sigrid Ina Simonsen, tlf. 909 55070, e-post: sigrid.simonsen@ift.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.