Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Virtuelt geologisk feltarbeid

Aleksandra Sima   

Aleksandra Sima disputerer fredag 15. mars 2013 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“An improved workflow for image- and laser-based virtual geological outcrop modelling”.

Fotorealistiske 3D-modeller representerer et objekts overflategeometri teksturert med konvensjonelle bilder, som for eksempel bymodeller i Google Earth. Slike virtuelle modeller blir brukt til visualisering, tolkning og romlig måling i mange ulike felt, for eksempel kulturarv, virtuell turisme, arkeologi og i geofagene, inkludert geologi. Virtuelle modeller av geologiske blotninger muliggjør innsamling av store mengder geometriske data, for eksempel størrelser av sandkropper, tykkelse av lag, eller orientering av overflater, i løpet av kort tid i vanskelig tilgjengelige områder.

Standard analyse av slike data er imidlertid begrenset til tolkning av de tre synlige båndene (rød, grønn, blå) i det elektromagnetiske spekteret som blir registrert av konvensjonelle digitalkamera. Å komplementere 3D-modeller av blotninger med flere spektrale data, for eksempel bilder tatt i bølgelengder som er usynlige for det menneskelige øyet, som kortbølget infrarød, gir geologene ytterligere geokjemiske informasjon og et stort potensiale for studier av mineralogi og litologi.

Den eksisterende arbeidsflyten for å lage 3D-blotningsmodeller er kompleks og krever spesifikk geomatisk kunnskap. Før slike metoder er standardisert på tvers av geologisk forskning og industri, er videre forskning nødvendig for å forbedre og automatisere behandlingstrinn.
Sima foreslår i sin ph.d-avhandling metoder for automatisering av rutiner for produksjon av 3D-blotningsmodeller og integrasjon med komplementerende bildedata. Disse løsningene har som mål å redusere mengden av brukermedvirkning i prosesseringsarbeidsflyten, og derfor gjøre det enklere for samfunnet å ta slike teknikker i bruk.

Personalia:
Aleksandra A. Sima er født i 1980 i Lodz i Polen og ble uteksaminert i Fotogrammetri og Fjernmåling fra AGH University of Science and Technology, Krakow, Polen i 2005. Hun var ansatt som vitenskapelige prosjektoffiser fra 2006 til 2009 ved Joint Research Centre of the European Commission. I perioden 2009-2012 har hun jobbet med doktorgraden ved Centre for Integrated Petroleum Research (Uni CIPR) og Institutt for informatikk, Universitet i Bergen. Sima arbeider nå som forsker ved Uni CIPR.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.01.2013, kl. 14.00. Oppgitt emne: "Image smoothing by anisotropic diffusion".
Sted: Lille auditorium (2142), 2.etasje, Datablokken, Høyteknologisenteret.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.03.2013, kl. 10.15, Store auditorium, Datablokken, Høyteknologisenteret.

Kontaktpersoner:
Aleksandra Sima, tlf. 55 58 36 73, e-post: aleksandra.sima@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.