Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Karbon i et varmere og surere arktisk hav

Anna Silyakova   

Anna Silyakova disputerer fredag 10. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Arctic Ocean carbon biogeochemistry under climate change and ocean acidification».

Menneskeskapte CO2-utslipp øker karboninnholdet i havet og fører til havforsuring. Klimamodeller som blir kjørt med økende atmosfærisk CO2- konsentrasjon, predikerer at den sterkeste havforsuringen vil skje i de arktiske havområdene i løpet av hundre år. I tillegg gjennomgår Arktis de største klimaendringene. Det kan vi se fordi luft- og havtemperaturen øker to-tre ganger raskere i Arktis enn i resten av verden, og fordi det er en dramatisk reduksjon i isutbredelsen.

Silyakovas doktorgradsarbeid bidrar til en bedre forståelse av naturlig variabilitet i karbon biogeokjemi i de Arktiske havområdene, og hva som skjer med den biologiske produksjonen når blir Arktis blir surere og varmere.

I sin doktorgradsavhandling kombinerer Silyakova dataanalyse av observasjoner, eksperimenter og numerisk modellering. Observasjoner tyder på stor regional variasjon i innhold av organisk karbon, som forårsakes av forskjellige fysiske, kjemiske og biologiske faktorer. Det betyr at miljøet i Arktisk ikke er homogent, og klimaendringer og havforsuring vil ha ulik regional påvirkning. Data fra det store internasjonale CO2-eksperimentet i Kongsfjorden på Svalbard i 2010 viser at CO2 bidrar til en økning av den biologiske planteplanktonproduksjonen. Økning i biologisk produksjon, som reaksjon på større innhold av uorganisk karbon og varmere temperatur, er også vist med data fra numerisk modellering. Et viktig resultat er at selv om økt biologisk produksjon potensielt kan dempe effektene av havforsuring i Arktis, så vil den stigende konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren likevel føre til havforsuring gjennom konstant luft-havutveksling av CO2.

Personalia:
Anna Silyakova er født i 1986 i Karelia, Russland. Hun tok MSc i fysisk oseanografi ved St.-Petersburg State University sommeren 2008. Høsten 2008 ble hun ansatt som stipendiat ved Uni Bjerknessenteret på MERCLIM prosjektet. Veiledere har vært Richard Bellerby og Dag Slagstad.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.05.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Land Ocean interactions and feedbacks under climate change".
Sted: Auditoriet, Geofysisk Institutt, Jahnebakken 3.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.05.2013, kl. 10.15, Auditoriet, Geofysisk Institutt, Jahnebakken 3.

Kontaktpersoner:
Anna Silyakova, tlf. 456 80228, e-post: anna.silyakova@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.