Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Malaria, vær og klima

Eskindir Loha Shumbullo   

Eskindir Loha Shumbullo disputerer tirsdag 3. september 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Variation in malaria transmission in southern Ethiopia: The impact of prevention strategies and a need for targeted intervention”.

Malaria er fortsatt et av de store helseproblemene i Afrika. I Etiopia opptrer sykdommen ofte som epidemier. Malaria er en av de hyppigste årsakene til sykdom og død, særlig hos barn. Det er viktig å bedre våre kunnskaper om hvorledes malaria opptrer og hvordan sykdommen kan forebygges.

I 2008 startet Universitetet i Bergen, sammen med flere universiteter i Etiopia, et studium for å utvikle et varslingssystem for malariaepidemier. Denne avhandlingen er en av åtte avhandlinger som utgår fra dette prosjektet.

I den første delen av avhandlingen undersøkte vi hvordan sammenhengen er mellom vær og malaria. Vi samlet data fra 35 områder i Sør-Etiopia, og ville se om det var mulig å bruke statistiske modeller for å varsle malariaepidemier. Studien viste at malaria er en kompleks sykdom, der mange årsaker, i tillegg til temperatur og nedbør, påvirker forekomsten av sykdommen. Vi konkluderte med at statistiske modeller har en begrenset verdi når det gjelder å varsle malariaepidemier.

I hovedstudien i avhandlingen undersøkte vi omtrent 8000 personer fra et område sør i Riftdalen i Etiopia. Over en periode på to år besøkte vi hver familie en gang i uken. Vi registrerte forekomsten av malaria, nedbør og temperatur, og tiltak som ble utført for å forebygge sykdommen. Selv om alle familier fikk utlevert myggnett, var det bare to tredeler som regelmessig brukte myggnettet for å beskytte seg mot malariasmitte.

Personer som brukte myggnett for å beskytte seg mot malariamyggen, hadde mindre malaria enn personer som ikke brukte myggnett. Personer i aldersgruppen 5-14 år, fattige personer og personer som bodde nær sumpområder, der myggen klekkes, hadde mer malaria enn andre. En kombinasjon av å bruke myggnett, sprøyting med insektmidler og sprøyting av sumpområder kan på sikt redusere malaria.

Personalia:
Eskindir Loha Shumbullo er fra Sør-Etiopia, og er forsker ved School of Public and Environmental Health, Hawassa University, Ethiopia. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Senter for Internasjonal Helse, under veiledning av professor Bernt Lindtjørn. Eskindir Loha Shumbullo vil etter disputasen lede et stort malariaforskningsprosjekt i Sør-Etiopia.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.09.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Epidemiology of malaria in Ethiopia and history of malaria control and future prospects".
Sted: Birkhaugsalen, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 65.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.09.2013, kl. 12.00, Birkhaugsalen, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 65.

Kontaktpersoner:
Eskindir Loha Shumbullo, tlf. 932 50396, e-post: eskindir_loha@yahoo.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.