Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

God prognose for kvinner med svangerskapsforgiftning

Miriam Kristine Sandvik   

Miriam Kristine Sandvik disputerer fredag 24. mai 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Renal disease and cardiovascular risk factors after preeclampsia".

Tidligere studier har funnet at kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning har økt risiko for nyre- og hjerte-/karsykdom senere i livet. Denne sammenhengen ville vi undersøke nærmere.

I den første studien brukte vi data fra Medisinsk fødselsregister og undersøkte om svangerskapsforgiftning påvirket prognosen hos kvinner med diabetes. Kvinnene med svangerskapsforgiftning i det første svangerskapet hadde økt risiko for nyresvikt og død av hjerte-/karsykdom, men dette gjaldt kun for kvinner som bare hadde dette ene svangerskapet. Den økte risikoen forbundet med svangerskapsforgiftning var mindre enn man tidligere har sett hos kvinner som er friske før første svangerskap.

I den andre og tredje studien etter-undersøkte vi tidligere friske kvinner 10 år etter første svangerskap, og sammenliknet kvinner med og uten svangerskapsforgiftning. Kvinnene som hadde hatt svangerskapsforgiftning, hadde ikke høyere blodtrykk, økt forekomst av eggehvite i urinen, nedsatt blodkarfunksjon eller ulik veggtykkelse i arteriene på halsen. Den eneste forskjellen mellom gruppene var i enkelte sirkulerende stoffer i blodet som kan være tegn på en lett forstyrrelse i blodkarenes funksjon.

Hovedkonklusjonen er at kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning, men som ellers er friske, oftest ikke har tegn til nyre- eller hjerte-/karsykdom 10 år etter svangerskapet. I vår studie ser det ut til at svangerskapsforgiftning er mindre farlig for den fremtidige helsen enn tidligere antatt. Svangerskapsforgiftning hos kvinner med diabetes er forbundet med økt risiko for nyresvikt og død av hjerte-/karsykdom senere i livet, men i mindre grad enn hos friske kvinner.

Man har stilt spørsmål om kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning bør følges mer systematisk opp av lege i ettertid. Våre studier gir ikke grunnlag for å endre dagens praksis, men kvinner som har hatt alvorlig svangerskapsforgiftning bør sannsynligvis kontrollere at blodtrykk og eggehviteutskillelse i urinen normaliseres etter svangerskapet.

Personalia:
Miriam Kristine Sandvik er født i 1980. Hun ble ferdig utdannet lege i desember 2005. Hun har inntil nylig vært stipendiat ved Nyreforskningsgruppen ved Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen, med Nasjonalforeningen for Folkehelsen som arbeidsgiver. Veiledere er Bjørn Egil Vikse og Einar Svarstad. Hun jobber nå som lege i spesialisering ved Kronstad distriktspsykiatriske senter.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.05.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Risikofaktorer og biomarkører - teori og praksis".
Sted: Auditorium 4, BBB (Bygg for biologiske basalfag).

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.05.2013, kl. 11.00, Auditorium 4, BBB (Bygg for biologiske basalfag).

Kontaktpersoner:
Miriam Kristine Sandvik, tlf. 414 32762, e-post: miriam.sandvik@med.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.