Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Etter borgerkrig, ny vold – men hvorfor varierer omfanget?

Ingrid Samset   

Ingrid Samset disputerer fredag 11. januar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Explaining Variation in Violence After Civil War: A Comparative Analysis of Angola (2002-2009) and the Democratic Republic of Congo (2003-2010)”.

De fleste land som har gått gjennom en borgerkrig opplever kollektiv vold også i årene som følger. Men nivået på etterkrigsvolden varierer fra land til land.

Denne avhandlingen utforsker hvorfor det er slik variasjon mellom voldsnivået i etterkrigsland. Den studerer Angola og Den demokratiske republikken Kongo, hvor borgerkriger tok slutt på begynnelsen av 2000-tallet. Angola og Kongo har mange likhetstrekk, men i Angola ble freden langt mer stabil enn i Kongo.

Avhandlingen spør hvorfor voldsnivået ble så ulikt i de to etterkrigssamfunnene. Fra faglitteraturen peker den ut åtte faktorer som kan påvirke voldsnivået i etterkrigsland. De ulike typene etterkrigsvold i Angola og Kongo blir så kartlagt. I lys av innsamlet intervjumateriale og andre kilder, diskuterer avhandlingen videre i hvilken grad hver av de åtte faktorene kan forklare forskjellen i voldsnivå mellom de to etterkrigslandene.

Studien kommer fram til at måten krigen sluttet på, typen amnesti, og statens karakter langt på vei forklarer denne forskjellen. I Angola la militær seier, fullt amnesti på betingelse av demobilisering samt en stat som kom styrket ut av krigen et solid grunnlag for fred. I Kongo sluttet krigen med en fredsavtale mange så seg tjent med å utfordre, og en åpning for straffeforfølgelse som ga krigsforbrytere en interesse av å holde seg bevæpnet. Sentralmakten hadde og liten kapasitet og autoritet. Men andre årsaker spilte også inn. Siden borgerkrigen var svært lang i Angola, få grupper deltok og økonomien vokste raskt etter at våpnene stilnet, var freden lettere å forankre der enn i Kongo hvor krigen var kortere, mange grupper deltok og den økonomiske veksten var svakere. I Kongo ble også det første valget avholdt raskere etter krigens slutt, og mer sto på spill. Dette var en grunn til at valgresultatene ble utfordret med vold der, men ikke i Angola. Regionale faktorer var og sentrale. Mens mange av Kongos naboland var herjet av konflikt, gjorde Angolas fredeligere nabolag det lettere for myndighetene der å holde på freden internt.

Personalia:
Ingrid Samset er statsviter og forsker ved Chr. Michelsens Institutt. Hennes forskning omhandler spørsmål knyttet til væpnet konflikt, gjenoppbygging etter krig, statsbygging, naturressurser, og rettsoppgjør i etterkant av konflikt. Samset har også erfaring fra evalueringer av bistand til fattige og konfliktpregede land.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.01.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: "The importance of 'elite bargains' for sustained peace and their implications for liberal peacebuilding ideas and policies."
Sted: Auditoriet, Ulrikke Pihls hus, Prof. Keysers gate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.01.2013, kl. 10.15, Auditoriet, Ulrikke Pihls hus, Prof. Keysers gate 1

Kontaktpersoner:
Ingrid Samset, tlf. 479 38029, e-post: ingrid.samset@cmi.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.