Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Søk etter Higgs-partikkelen ved CERN

Peter Lundgaard Rosendahl   

Peter Lundgaard Rosendahl disputerer 11. januar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Searching for the Higgs Boson in Pairs of Tau Leptons in Data from the ATLAS Experiment".

I juli ble en ny partikkel oppdaget ved Large Hadron Collider ved CERN. Den nye partikkelen kan godt tenkes å være det lenge ettertraktede Higgsbosonet i partikkelfysikk. I lang tid har et av nøkkelspørsmålene i partikkelfysikk vært opphavet til masse. Selv om standardmodellen for
partikkelfysikk har vært i stand til å forutsi interaksjoner mellom alle de kjente partiklene med ekstrem nøyaktighet, så har den manglet en forklaring på hvordan partikler kan ha masse. Den mest lovende teorien for å løse dette problem har vært Higgs-mekanismen som spår en helt ny partikkel, Higgsbosonet.

Higgs-kandidaten, observert av de to eksperimentene ATLAS og CMS, er hittil bare sett i mellom- og slutt-tilstander som inneholder kraftbærende partikler, bosoner.

For å bekrefte at den nye partikkelen virkelig er Standardmodellens Higgsboson, skal den også kunne observeres i henfall til materie-partikler, ferimoner. Den nye resonans er ennå ikke observert i
slike henfall, men det forventes at dette snart vil være mulig, slik at man vil være i stand til å fortelle om den nye partikkelen også er forenlig med Standardmodellen på dette punkt.

Rosendahls avhandling har konsentrert seg om data fra ATLAS-eksperimentet, inneholdende par av tau-leptoner. Tau-leptonene er vanskelig å studere på grunn av deres raske henfall til andre partikler som alltid inneholder minst ett nøytrino. Studiene viser imidlertid at påvisning av Higgs-bosonet i denne kanalen kan være nært forestående. I tillegg til bidraget til ATLAS-søk etter Higgs-bosonet i tau-kanalen, presenterer Rosendahl også en ny og generell metode for å rekonstruere resonanser som henfaller til et par av tau-leptoner. Ved hjelp av denne metoden, er sensitivitet til resonansens masse og spinn studert. Videre diskuteres ytelse og resultater fra driften av ATLAS sin spordetektor (SCT).

Personalia:
Peter Lundgaard Rosendahl er født i København i 1982. Han er cand.scient. i fysikk fra Niels Bohr-instituttet i København, hvor han i 2008 skrev sin masteravhandling på ATLAS-eksperimentet. Siden 2009 har han vært stipendiat i ATLAS gruppen ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.11.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: "What Happened in Tsjernobyl?"
Sted: Rom 292, IFT.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.01.2013, kl. 13.15, Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Peter Rosendahl, e-post: Peter.Rosendahl@ift.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.