Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

IPNV – effekt på laksens immunceller

Anita Rønneseth   

Anita Rønneseth disputerer 16. april 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) infection in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and effect on leucocyte populations».

Rønneseth har studert påvirkningen av Infeksiøs pankreas nekrose-virus (IPNV) på immunsystemet til Atlantisk laks.

Sykdommen IPN, som er forårsaket av dette viruset, kan medføre dødelighet hos laksen både i ferskvann og sjøvann. I Norge har vi vaksinert mot IPNV i en årrekke, men dessverre gir ikke dagens virusvaksiner beskyttelse på linje med det man oppnår for bakterielle agens.

I bekjempelsen av virusinfeksjoner i fisk har de medfødte cellulære aktivitetene sentrale roller. Studier har vist at IPNV kan påvirke immuncellene hos laksefisk.

Nye metoder for analyse av tilstedeværelse av IPNV i laksens immunceller er tatt i bruk. Dette gir ny og presis informasjon om hvilke celler som inneholder virus i de ulike delene av et sykdomsforløp, og senere i bærere. Dette kan gi en bedre forståelse av hvilke typer celler og immunfunksjoner man bør stimulere for å bedre effekten av vaksiner.

Personalia:
Anita Rønneseth (f. 1976) er fra Bergen. I 2002 avla hun mastergrad i Fiskehelse ved Universitetet i Bergen. Hun ble tatt opp som stipendiat ved Institutt for Biologi ved Universitetet i Bergen i 2006.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.03.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Differential immune response pathways in fish against viral, bacterial, fungal and parasitic pathogens".
Sted: Lite Auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.04.2013, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Anita Rønneseth, tlf. 55 58 44 21, e-post: Anita.Ronneseth@bio.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.