Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Hemming av blodårevekst i behandling av kreft

Aase Merethe Raddum   

Aase Merethe Raddum disputerer fredag 21. juni 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Annexin A2 as a target for anti-angiogenic therapy».

Raddum har undersøkt hvordan proteinet Annexin A2 påvirker dannelse av blodårer. En kreftsvulst kan bruke blodåredannelse til å øke sin egen blodtilførsel, slik at den får større tilgang på oksygen og næring og kan utvikle seg raskere. Dersom man kan hemme svulstens blodtilførsel kan man også hemme veksten. Dette gjør blodåredannelse til et interessant angrepspunkt innen kreftbehandling. Raddum har ved hjelp av ulike laboratorieteknikker demonstrert at mindre deler (peptider) av proteinet Annexin A2 kan hemme blodåredannelse, ved at de tette kontaktene mellom cellene i blodårenettverket blir ødelagt.

Målrettet kreftbehandling med god virkning mot sykdommen og få bivirkninger har vist seg vanskelig å finne. De fleste behandlingsformer mot kreft medfører i dag store uønskede bivirkninger fordi hele kroppen blir påvirket. Fremtidens ideelle medisin vil derimot kun hemme kreftsvulsten lokalt der den befinner seg i kroppen. Dette vil innebære færre ubehagelige bivirkninger for pasientene. Medisiner basert på kroppens egne molekyler, som for eksempel proteiner, vil kunne bli sentrale i fremtidens sykdomsbehandling. Raddums resultater viser at peptider basert på proteinet Annexin A2 er lovende for utvikling av slik målrettet kreftmedisin.

Personalia:
Aase Merethe Raddum (f. 1982) kommer fra Hisøy utenfor Arendal. Hun fullførte mastergrad i farmasi ved UiB i 2008 og har i perioden 2009-2013 vært stipendiat ved Institutt for Biomedisin, finansiert av Universitetet i Bergen. Veileder har vært professor Anni Vedeler ved Institutt for Biomedisin.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.06.2013, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Hypoxia-inducible factor 1: past, present, and future"
Sted: Auditorium 1, BB Building, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.06.2013, kl. 10:15, Auditorium 1, BB Building, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Aase Merethe Raddum, e-post: aase.raddum@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.