Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Utvinner frossen naturgass som reduserer klimagassutslipp

Muhammad Qasim   

Muhammad Qasim disputerer tirsdag 30. april 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Mikroskala modellering av naturlige gasshydrater i reservoarer».

Naturgasshydrat er islignende strukturer bestående av opp mot 14 % naturgass (hovedsakelig metan) og resten vann. Samlet mengde energi på disse innefrosne ressursene av naturgass kan være dobbelt så mye som alle kjente forekomster av fossile energikilder. Hydratet er imidlertid ikke stabilt og er avhengig av tette forseglende lag (normalt leire eller skifer). Lekkasjer av naturgass fra smeltende hydrater gjennom systemer av sprekker fører til store globale lekkasjer av naturgass fra disse ressursene. Siden metan er en langt mer aggressiv klimagass enn karbondioksid, er disse lekkasjene en global bekymring. Smelting av hydrater fører også til geologisk ustabilitet av formasjoner. Et av de største rasene som tilskrives rask nedsmelting av hydrater var Storegga-raset for ca. 7000 år siden; et ras som førte til en tsunami som oversvømte det meste av Skottland.

En av de viktigste utfordringene for å kunne utnytte de enorme ressursene av naturgass effektivt, er å kunne øke forståelsen av samspillet mellom fritt vann, hydrater, gass og sedimenter i grunnen. I dette doktorgradsarbeidet er samspillet mellom energifysikkens lover og strømningsdynamikk systematisert i matematiske modeller. Disse modellene vil også kunne brukes til å øke forståelsen av naturlige lekkasjer av naturgass fra hydrat. Karbondioksid lager også frosne iskrystaller (hydrat) med vann. Disse krystallene av vann og karbondioksyd er mer stabile enn naturgasshydrater. Ved å bringe karbondioksid i kontakt med naturgasshydrater, vil derfor karbondioksyd bytte ut naturgass og fryses inne, mens den frigjorte naturgassen kan utnyttes. Dette vinn-vinn konseptet av karbondioksidlagring og energiproduksjon har vært testet ut eksperimentelt over lang tid, og også i stor skala, i Alaska. De utviklede matematiske modellene gir helt unike muligheter til å forstå mekanismene som fører til utvekslingen og dermed også ulike muligheter for å kunne tilrettelegge for effektiv teknologi for dette konseptet.

Personalia:
Muhammad Qasim (f. 1978) er født og oppvokst i Pakistan. Han studerte matematikk ved Quaid-i-Azam-universitetet i Pakistan 1999-2004. I perioden 2002-2007 har han jobbet som teknisk sjef i nasjonale og Scientific Commission (NESCOM) Pakistan. Han har kompetanse i Matematisk modellering, Computational Fluid Dynamics (CFD), termodynamikk og simulering.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.02.2013, kl. 14.15. Oppgitt emne: "Historien om den universelle gravitasjonskonstanten".
Sted: Rom 292, IFT.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.04.2013, kl. 08.30, Auditorium "Pi", Carl L. Godskes Hus, John. Brunsgt. 12.

Kontaktpersoner:
Muhammad Qasim, e-post: Muhammad.Qasim@ift.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.