Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Molekylære studier av føflekkreft

Hanne Eknes Puntervoll   

Hanne Eknes Puntervoll disputerer onsdag 11. desember 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Molecular studies of sporadic and hereditary cutaneous malignant melanoma”.

Forekomsten av føflekkreft (malignt melanom) er økende internasjonalt, og Norge ligger i verdenstoppen. I 2011 ble ca. 1700 nordmenn rammet av sykdommen, noe som er en økning på 200 tilfeller fra året før. Kreftformen er en av de vanligste blant unge voksne.

Føflekkreft har flere årsaker. Soleksponering (UV-stråling) og episoder med solbrenthet gir økt risiko for sykdommen, og personer med rødt hår, fregner og lys hud er spesielt utsatt. I tillegg skyldes ca. 10 prosent av sykdomstilfellene arvelige genendringer (mutasjoner).

Grunnleggende kunnskap om molekylære og biologiske forhold ved føflekkreft kan gi verdifull informasjon og bidra til bedre diagnostikk og mer målrettet behandling. Formålet med Puntervolls studie var å kartlegge bestemte mutasjoner og biologiske mekanismer ved føflekkreft, både for den arvelige og den sporadiske (ikke-arvelige) formen.

Arvelig melanom skyldes hovedsakelig mutasjoner i høyrisikogenene CDKN2A og CDK4. CDKN2A-familiene er grundig studert, mens CDK4-familiene er sjeldne på verdensbasis og har inntil nå ikke blitt beskrevet systematisk. I dette doktorgradsprosjektet ble 17 CDK4-familier fra åtte land studert. Medfødte genendringer, kliniske risikofaktorer, som for eksempel hudtype samt forandringer i selve svulstene, ble analysert. Videre ble sporadiske melanomer av forskjellige undergrupper undersøkt for mutasjoner i flere gener som kan knyttes til melanomutvikling.

Resultatene i denne avhandlingen viser at CDK4- og CDKN2A-familier ikke kan skilles klinisk. Dette betyr at selv om CDK4-mutasjoner er sjeldne, bør dette genet alltid inngå i et tilbud om gentesting for melanomfamilier. Avhandlingen har også vist at ulike undergrupper av føflekkreft skiller seg fra hverandre med hensyn til type og frekvens av genetiske endringer. Funnene kan ha betydning for fremtidig planlegging av målrettet behandling, noe som er en stor utfordring ved denne kreftsykdommen.

Personalia:
Hanne Eknes Puntervoll (f. 1971), cand. scient. i molekylærbiologi (2003) fra Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen; er ansatt ved Gades laboratorium for patologi, Klinisk institutt 1, og Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, Universitetet i Bergen, hvor avhandlingen utgår ifra. Forskningsarbeidet ble finansiert gjennom et doktorgradsstipend fra Universitetet i Bergen og med støtte fra Norges forskningsråd og Kreftforeningen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.12.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Målrettet behandling for pasienter med malignt melanom - Muligheter og Utfordringer" .
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.12.2013, kl. 11.00, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Hanne Eknes Puntervoll, e-post: hanne.puntervoll@k1.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.