Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Blodforsyning ved rekonstruksjon av kjevebein

Torbjørn Østvik Pedersen   

Torbjørn Østvik Pedersen disputerer fredag 20. desember 2013 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Intrinsic and Extrinsic Vascularization of Bone Tissue Engineering Constructs”.

Rekonstruksjon av beindefekter etter fjerning av svulster, dårlig tilheling av brudd, tilbakedanning av bein i tannløse kjever, større ansiktstraumer eller medfødte vekstforstyrrelser er en klinisk utfordring i kjeve/ansiktsområdet.

Dagens behandlingstilbud er i stor grad basert på transplantater av pasientenes eget beinvev eller en donor. Dette fungerer i mange tilfeller godt, men kan være forbundet med tilhelingsvansker og smerter for enkelte pasienter, og det er utfordrende å finne tilstrekkelige beinmengder for kompliserte kasus. Bruk av kroppens egne stamceller er en tilnærming som søker å stimulere kroppens reparasjonsmekanismer til å regenerere tapt vev. Vanskeligheter med å sikre adekvat oksygentilførsel gjør imidlertid at den kliniske bruken foreløpig er begrenset til vevstyper uten blodkar.

Beinceller har vanskelig tilgang på næringsstoffer og oksygen på grunn av vevets rigide struktur, og er derfor avhengig av blodforsyning organisert i det som kan sammenlignes med underjordiske gangsystemer. Lagvis avleiring av protein rundt disse kanalene er starten på det som etter hvert blir beinvevets kompakte struktur, og blodforsyning er derfor en essensiell komponent i beinutviklingen.

I dette arbeidet har man studert hvordan kombinasjonen av stamceller isolert fra beinmarg og celler fra blodkar sammen kan generere funksjonell blodforsyning. Å bruke de samme cellene som benyttes for å gro tilbake tapt vev til å stabilisere blodkarsnettverket, er en tilnærming som søker en parallell utvikling av blodforsyning og beinvev. Vekstforholdene for små blodårer er blitt sammenlignet i ulike dyremodeller med et tredimensjonalt biologisk nedbrytbart plastmateriale som rammeverk for tilveksten av nytt vev. Behandling i trykkammer, som er en etablert forbehandling før kirurgiske inngrep i strålebehandlet kjevebein, har blitt benyttet for å videre øke innveksten av blodkar og stimulere til innvekst av bein.

Personalia:
Torbjørn Østvik Pedersen (f. 1982) er fra Sveio i Sunnhordland. Han er utdannet offiser fra det norske forsvaret og tannlege fra Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved institutt for klinisk odontologi og institutt for biomedisin, under finansiering fra Universitetet i Bergen og EUs syvende rammeprogram. Hovedveileder har vært Professor Kamal Mustafa og medveiledere Professorene Knut N. Leknes, Inge Fristad og James B. Lorens.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.12.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Reconstruction of major maxillofacial bone defects".
Sted: Auditorium Cavum, Nytt odontologibygg, Årstadveien 19.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.12.2013, kl. 11.15, Auditorium Cavum, Nytt odontologibygg, Årstadveien 19.

Kontaktpersoner:
Torbjørn Pedersen, e-post: torbjorn.pedersen@iko.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.