Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Ultralyd for å diagnostisere punktert lunge

Nils Petter Oveland   

Nils Petter Oveland disputerer mandag 21. oktober 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga:

”Ultrasound Detection of Pneumothorax”
– Development of a porcine pneumothorax model to assess and teach lung ultrasound diagnostics.

Ved skader mot brystkassen kan lungen punktere (pneumothorax). Det kommer da luft inn i brysthulen, mellom lungen og brystveggen, slik at lungen kollapser. Dette er farlig siden denne lungen vil fungere dårlig, samt at det økte lufttrykket i brysthulen kan presse på hjertet og den andre ”friske” lungen. Pasientene vil da kunne få sterk åndenød og til slutt hjertestans.

Behandlingen er enkel, og foregår ved at en fører en nål eller et plastikkdren inn i brysthulen, slik at luften rundt lungen slippes ut. Problemet er at en punktert lunge kan være vanskelig å oppdage, både ved klinisk undersøkelse og røntgenbilde av brystkassen.

I avhandlingen ble bruken av bærbare ultralydapparat sammenlignet med dagens vanlige metoder, som røntgen og computertomografi (CT). Videre ble legestudenter undervist i ultralyd av lungene, for å se om de uten tidligere erfaring kunne lære seg metoden. Siden strålefaren ved gjentatte røntgenmålinger utelukket undersøkelser av ”ekte” pasienter i studien, utviklet vi en eksperimentell grisemodell.

Vi fant at ultralyd kan oppdage selv små mengder luft rundt lungen, noe som ikke kan identifiseres på et vanlig røntgenbilde. Ultralyd var nesten like nøyaktig som CT, dagens gullstandard, for å vurdere mengden av luft inne brysthulen og til å oppdage endringer i størrelsen av punkterte lunger over tid. Legestudenter lærte seg raskt å diagnostisere punkterte lunger med høy nøyaktighet.

Konklusjonen er at ultralyd er en nøyaktig, ikke-strålende og rask undersøkelse som kan utføres ved pasientens side. Teknikken er enkel å lære og bør ses på som et naturlig tillegg til dagens kliniske undersøkelse av skadde pasienter. På bakgrunn av denne forskningen brukes ultralyd i dag som et ”visuelt stetoskop” i luftambulansetjenesten i Norge.

Personalia:
Nils Petter Oveland kommer fra Arendal. Han avla medisinsk embetseksamen ved UiB i 2001, og har i etterkant arbeidet ved anestesiavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus. I 2008 ble han stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Forskningsprosjektet har vært utført i samarbeid med Århus Universitet i Danmark. Hovedveileder er professor Hans Morten Lossius, biveiledere professorene Eldar Søreide og Erik Sloth. Doktorgraden utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk Institutt 1, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.10.2013, kl. 08.30. Oppgitt emne: “Hemodynamic monitoring and fluid resuscitation in patients with septic shock. State of the art.”
Sted: Aulaen, 2. etasje, sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.10.2013, kl. 09.45, Aulaen, 2. etasje, sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Nils Petter Oveland, tlf. 913 14350 , e-post: nils.petter.oveland@norskluftambulanse.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.