Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Unge voksne med moderat lav fødselsvekt klarer seg godt

Morten Duus Odberg   

Morten Duus Odberg disputerer torsdag 14. februar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Lav Fødselsvekt, unge voksne: Mental og somatisk helse”.

Lav fødselsvekt og for tidlig fødsel er knyttet til økt risiko for død eller alvorlige handicap, slik som hjerneskader med lammelser, lavt evnenivå, blindhet og døvhet. Jo mindre barna er, jo større er risikoen for slike skader. Slike skader blir påvist tidlig.

Heldigvis overlever de fleste uten slike alvorlige skader. Vi ønsket å undersøke hvordan det går med disse uskadde som unge voksne. For å finne ut dette inviterte vi alle med lav fødselsvekt (<2000g) men uten handicap født i Hordaland mellom 1986 og 1988. Totalt sett var dette 173 unge voksne (Det ble født 217 barn i perioden, men 22 døde og 22 hadde alvorlige handicap). Gjennomsnittsvekt og -alder ved fødsel var 1544 g og 32 uker og 2 dager. Ved 19 års alder undersøkte vi vekst, helse, tok magnetresonansbilder (MR) av hjernen deres, undersøkte evner, opplevd livskvalitet, skole- og sosiale ferdigheter, og til slutt mental helse.
Til sammenlikning undersøkte vi en gruppe tilfeldig utvalgte ungdommer med normal fødselsvekt (>3000g) og uten behov for intensiv medisinsk behandling ved fødselen. Omkring 80 % av alle de unge voksne i begge grupper deltok.

De unge voksne med lav fødselsvekt, men uten handicap, forble litt kortere enn kontrollene. Dette var i all hovedsak knyttet til at foreldrene deres var litt lavere enn kontrollforeldrene og i liten grad til fødselsvekten. De som hadde lav fødselsvekt hadde noe hyppigere forandringer (utvidede sideventrikler, tap av hvit substans og mindre hjernebro) på MR-bildene enn kontrollene, men også kontrollene hadde relativt hyppig slike forandringer. De hadde dessuten en IQ som var i gjennomsnitt 6 poeng lavere enn kontrollene, og de hadde noe hyppigere psykiske vansker som engstelse, depresjon og ADHD.

Utover disse forskjellene skiller unge voksne født med lav fødselsvekt, men uten alvorlige handikap, seg lite fra kontrollgruppen. De hadde en generell helse, egenopplevd livskvalitet, skoleprestasjoner og sosial funksjon som var sammenliknbar med kontrollgruppen.

Personalia:
Morten Duus Odberg vokste opp på Sætre i Hurum. Han studerte medisin ved Universitetet i Lübeck i Tyskland. Han holder på med en dobbeltutdanning til spesialist i barnesykdommer og i barne- og ungdomspsykiatri. Ph.d.-avhandlingen utgår fra Universitetet i Bergen. Hovedveileder er Dr. med Irene Elgen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.02.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: «Neonatal predictors of adolescent and adult outcome in low birth weight infants».
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.02.2013, kl. 11.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Morten Duus Odberg, tlf. 971 61995, e-post: morten.duus.odberg@helse-fonna.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.