Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Ultralydundersøkelse ved Crohns sykdom

Kim Nylund   

Kim Nylund disputerer fredag 18. januar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Ultrasound in Crohn’s Disease - bowel wall characteristics and perfusion estimates using microbubbles»

I sin avhandling fant Nylund at kroniske forandringer og arrvev i tarmen ved Crohns sykdom kan påvises med ultralyd og ultralydkontrast. En slik undersøkelse vil kunne hjelpe legen i å velge rett behandling for pasienten.

Crohns sykdom er en kronisk betennelsessykdom som ofte debuterer hos unge mennesker. Sykdommen har et varierende forløp og gir ofte tiltagende forandringer og kroniske skader i tarmen for eksempel utvikling av trange tarmpartier, stenoser, som kan føre til tarmslyng. Hos noen pasienter er stenoser forårsaket av betennelse mens hos andre er det trangt på grunn av dannelse av varig arrvev som ikke kan behandles medisinsk, men må fjernes kirurgisk. Ulike metoder kan benyttes til å undersøke tarmen ved denne sykdommen, blant annet ultralyd som er en skånsom og rimelig undersøkelsesmetode. Hovedmålet med denne avhandlingen var å undersøke om det er bestemte ultralydfunn som kan brukes til å skille betennelse fra arrvev i tarm hos pasienter med Crohns sykdom.

Avhandlingen omfatter 3 studier. I den første studien ble operasjonspreparater fra pasienter med Crohns sykdom undersøkt. Her fant Nylund at kroniske forandringer og arrvev i tarmveggen kunne identifiseres med ultralyd. I den andre studien ble tykkelsen av veggen i mage-tarmkanalen målt med ultralyd hos friske frivillige testpersoner, og hovedfunnet var at tarmveggen var under 2 mm tykk bortsett fra i tolvfingertarmen og endetarmen. Dette er noe tynnere enn hva man tidligere har benyttet som normalverdier. I den tredje studien viste undersøkelse med ultralydkontrast at pasienter som ble operert for Crohns sykdom hadde tykkere tarmvegg og redusert blodforsyning i det syke partiet av tarmen sammenliknet med pasienter som fikk medisinsk behandling. Ultralydfunn typisk for arrvev kunne også gjenfinnes mer hyppig hos pasienter som mottok kirurgisk behandling.

Personalia:
Kim Nylund (1974) er født i Harstad. Han er utdannet cand.med ved Universitetet i Bergen 2000. Turnustjenesten ble utført på Stokmarknes Sykehus og i Tjeldsund Kommune. Fra 2002 til 2007 var han ansatt som lege i spesialisering i indremedisin ved Haukeland Universitetssykehus (HUS). Fra 2007-2012 har han vært stipendiat ved Institutt for indremedisin, UiB. Nylund er nå ansatt ved Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultralyd, HUS. Hovedveileder har vært overlege og professor Trygve Hausken. Biveiledere har vært professor emeritus Svein Ødegaard og professor Odd Helge Gilja.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.01.2013, kl. 14.15. Oppgitt emne: ” Functional disorders of the gastrointestinal tract ”.
Sted: Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.01.2013, kl. 10.15, Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72.

Kontaktpersoner:
Kim Nylund, tlf: 984 85581, e-post: kim.nylund@med.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.