Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Behandlingsresultater for tykk- og endetarmskreft i Norge

Bjørn Steinar Nedrebø   

Bjørn Steinar Nedrebø disputerer fredag 5. april 2013 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Colorectal Cancer in Norway - National Treatment Guidelines and Outcomes".

Diagnosen endetarmskreft har tradisjonelt medført dystre utsikter, med stor sjanse for død og betydelige plager. Tykktarmskreft, derimot, har hatt bedre rykte på seg, og større sjanser for overlevelse.

På 90-tallet kom det nasjonale retningslinjer der man fokuserte på endetarmskreft, og innførte ny operasjonsmetode, registrering av alle opererte pasienter, færre opererende sykehus, og hos noen pasienter forbehandling med stråling før kirurgi, noe som resulterte i bedrede resultater for denne pasientgruppa. For tykktarmskreft var det mindre endringer, med innføring av cellegiftbehandling hos pasienter med lymfeknutespredning hos pasienter under 75 år.

Prosjektet er basert på nasjonale data fra Kreftregisteret og Rectum Cancer Registeret. Den første og andre studien analyserte data for alle pasienter i Norge diagnostisert med kreft i tykktarm eller endetarm i perioden 1994 til 2003, som ble operert med helbredelse som målsetting. Vi fant at overlevelsen for pasienter operert for endetarmskreft i slutten av studieperioden (2000-2003) var blitt bedre enn for de operert for tykktarmskreft i samme tidsrom. Vi så videre at det var bedret overlevelse for alle pasientgrupper med endetarmskreft, mens prognosen for pasienter med tykktarmskreft kun var bedret hos pasientene under 75 år med spredning til lymfeknuter, som fikk cellegift.

Det tredje delprosjektet så på kvaliteten av tykktarmskreftoperasjonene i 2007 og 2008 i Norge. Antall lymfeknuter fjernet sammen med selve svulsten har lenge vært regnet som et kvalitetsmål for tykktarmskirurgien, med et minimum på 12 lymfeknuter som bør fjernes. Vi så at det var flere faktorer som påvirket antall lymfeknuter fjernet, både kirurgen, patologen , svulsten og pasienten påvirket det endelige resultatet, men at det var nok lymfeknuter fjernet hos 70 %.

Personalia:
Bjørn S Nedrebø (f 1972) er født i Bjerkreim, Rogaland. Han er spesialist i gastrokirurgi, og avdelingssjef på gastrokirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus. Dette prosjektet er knyttet til Norsk Gastro-Intestinal Cancer Gruppe – Colorectal. Prosjektgruppen består av hovedveileder professor Hartwig Kørner og medveilederne professor Kjetil Søreide og professor Jon Arne Søreide, samt Morten Tandberg Eriksen, professor Arild Nesbakken og professor Jan Terje Kvaløy.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.04.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: “Fast track surgery: preconditions, benefits and risks”.
Sted: Aulaen, Stavanger Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.04.2013, kl. 10.00, Aulaen, Stavanger Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Bjørn Steinar Nedrebø, tlf. 926 24077, e-post: nedreboe@me.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.