Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Sport og nasjon på Salomonøyene

Thomas Mountjoy   

Thomas Mountjoy disputerer fredag 18. januar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The Experience of Citizenship and Nationhood through Sporting Practice in Solomon Islands“

Salomonøyene er en liten nasjon i det sørlige Stillehavet som i de senere år har blitt referert til som "the Brazil of the Pacific" på grunn av øyboernes imponerende prestasjoner på verdens fotballbaner. Denne utviklingen av en sportsnasjon har skjedd i en ellers problematisk tid for Salomonøyene. Ved inngangen til det 21. århundre var denne nasjonen med 500.000 innbyggere og 75 språk på randen av politisk og økonomisk kollaps, med etnisk konflikt og borgerkrigsliknende tilstander. Mountjoy utforsker hvordan sport har tillatt øyboerne å bygge nye former for tilhørighet som statsborgere, både i lokalsamfunnet og som nasjon. Hans forskning gir den første analysen av Salomonøyenes nasjonale gjenoppbygging etter krisen, og viser hvordan sportens fysiske praksis formidler bredere betydninger av kjønn, etnisitet, nasjonalisme og statsborgerskap i dagens Melanesia, en del av Stillehavet der stater er eksepsjonelt multi-etniske og ofte sees på som særlig turbulente og ustabile.

Gjennom antropologisk feltarbeid som forsker, spiller, trener og rådgiver viser Mountjoy hvordan sport er langt mer enn en fritidsaktivitet, og har en viktig rolle i å produsere former for sivilt samfunn som er ganske unike i Melanesia. Mountjoy presenterer en narrativ modell av sport og nasjon som eksemplifiserer det komplekse forholdet mellom det lokale, det nasjonale og det globale. Hans studie er den første detaljerte etnografiske og historiske analyse av idrettens utvikling i Melanesia, og gir originale perspektiver på øygruppens koloniale historie og postkoloniale utvikling. Mountjoys studie definerer en original agenda for fremtidig sosialantropologisk forskning i Stillehavsregionen som gir dypere forståelse for de bekymringer og ambisjoner som dagens Stillehavsbefolkninger uttrykker. Hans arbeid gir et nytt perspektiv på sportens rolle som drivkraft i utviklingen av sivilt samfunn og nasjon, og i den globale posisjonen som små, fattige land har.

Personalia:
Thomas Mountjoy er født og oppvokst i New Zealand. Han har en BA (Hons) i antropologi og historie fra University of Otago, New Zealand og en mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen. Doktorgraden ved Institutt for sosialantropologi, UiB, ble påbegynt i 2009 med professor Edvard Hviding som veileder. Mountjoy arbeider i dag som forsker på UiB, og er aktiv i lokale treningsmiljøer.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.01.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: : "How would one develop an analysis informed by phenomenological theory of the relationships among the body, sport, and nationalism, in ways that consider both ethnographic theories of Melanesian personhood and the problem of scale?"
Sted: Auditorium, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysers gate 1, 5007 Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.01.2013, kl. 10.15, Auditorium, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysers gate 1, 5007 Bergen

Kontaktpersoner:
Thomas Mountjoy, e-post: thomas.mountjoy@sosantr.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.