Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Hva skjer med parforholdet når vi får barn?

Øystein Mortensen   

Øystein Mortensen disputerer torsdag 7. november 2013 for ph.d- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«The transistion to parenthood – couple relationships put to the test».

Selv om mange håper at det å få barn skal berike parforholdet, viser forskning at de fleste par opplever mer konflikt og nedgang i tilfredshet med parforholdet etter at de har fått barn. Det meste av denne forskningen kommer fra USA. Ettersom betingelsene og tilretteleggingen for å få barn er svært forskjellig mellom Norge og USA, er det interessant å undersøke hvordan norske par klarer seg i denne viktige overgangsfasen. Avhandlingen består av tre studier som ser på ulike forhold ved det å bli foreldre. Studiene er basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), som er gjennomført av Folkehelseinstituttet.

Hovedfunnene viser at norske par opplever lignende forverring av parforholdet som studier fra andre land viser. Når man ser dette i lys av den omfattende tilretteleggingen for å få barn i Norge, i forhold til hva som for eksempel er tilfelle i USA, tyder resultatene på at den negative effekten av å få barn er uavhengig av kulturelle og økonomiske rammer. I tillegg viste resultatene at samboere sliter mer enn gifte, til tross for at det i Norge er svært vanlig og akseptert at ugifte får barn.

Den andre studien ser på om ulikheter i hvordan par typisk krangler kan forklare hvorfor noen par klarer seg bedre enn andre. Funnene viser at destruktiv krangling betyr mer for utviklingen av kvaliteten på parforholdet enn hva løsningsorienterte måter å håndtere konflikt på gjør. Resultatene kan tyde på at hvordan man typisk krangler betyr vel så mye som hvor ofte man krangler.

Den tredje studien undersøkte hva som kjennetegner par som velger å delta på samlivskurs i forbindelse med fødsel. Resultatene viste at det ikke er demografiske kjennetegn, som for eksempel utdanning, alder, inntekt eller lignende som bestemmer om par velger å benytte et slikt tilbud, men heller i hvilken grad de opplever problemer i parforholdet. Studiet fant at par som deltok på samlivskurs ikke klarte overgangen bedre enn par som ikke deltok.

Personalia:
Øystein Mortensen er psykolog og samlivsforsker. Han jobber i det daglige med barn og ungdom i skolehelsetjenesten og med små barn og foreldre på helsestasjon. I tillegg jobber han i en privatpraksis for familie- og ekteskapsrådgivning og har forelesninger ved Universitetet i Bergen og Høyskolen i Bergen. Mortensen driver også på ulike arenaer populærvitenskapelig formidling av psykologi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.11.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: “Intervention programs for couples: Where are we, and where should we go?”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.11.2013, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Øystein Mortensen, tlf. 980 72122, e-post: oystein.mortensen@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.