Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Folkestyre fant først sted i det gamle Midtøsten

Kristoffer Momrak   

Kristoffer Momrak disputerer fredag 19. april 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Popular power in ancient Near Eastern and archaic Greek polities – A reappraisal of Western and Eastern political cultures.

De første byene i verden oppsto i Mesopotamia, og det er fra denne urgamle bykulturen at de første bevisene for folkestyre finnes. Kileskriftdokumenter fra Midtøsten i bronsealderen og jernalderen viser at den jevne befolkningen tok del i styre og stell, og kunne ta viktige avgjørelser, som å avsette eller innsette konger og andre ledere. Det var altså ikke de gamle grekerne som var først ute med politikk og folkestyre, slik mange historiebøker hevder. En viss grad av folkelig deltagelse i politikken var en del av den urbane kulturen i Mesopotamia og Syria, også under mektige konger som Hammurapi av Babylon.

Det er vanlig å hevde at vestlig politisk kultur er kjennetegnet av borgernes høye grad av deltagelse, og at dette først oppsto i Hellas. Østlig politisk kultur, derimot, blir sagt å være preget av despotiske konger som bestemte alt. Det hevdes at borgerne var kongens slaver. Dette er imidlertid en forenklet fremstilling som går tilbake til de gamle grekernes egne sjåvinistiske holdninger til sine naboer i øst. Gjennom et sammenlignende studium av greske bystater i den arkaiske perioden og politiske enheter i Mesopotamia og Syria fra bronsealderen og jernalderen, er det blitt mulig å påvise at borgerne av politiske enheter i både øst og vest kjempet for sine interesser, ofte i konflikt med den lokale eliten eller herskere med sete langt unna begivenhetenes åsted.

Det var altså ikke grekerne som var først ute, folkelig deltagelse var en del av den politiske kulturen i Midtøsten i både bronsealderen og jernalderen. Gjennom deltagelse i lokale råd og forsamlinger kunne borgerne påvirke rettslige og politiske avgjørelser. Borgerne kunne også gjøre opprør mot den herskende eliten og utpeke nye ledere. Resultatet av den sammenlignende analysen er en spore til å revidere holdninger om at det skulle finnes en særegen vestlig tradisjon for folkemakt. Dette finnes nemlig også i Midtøstens historie.

Personalia:
Kristoffer Momrak (1978) er cand. philol. i historie fra Universitetet i Oslo og har i tillegg studert nærorientalske språk, arkeologi og historie ved Freie Universität Berlin.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.04.2013, kl. 16.30. Oppgitt emne: “Athens and Babylon and the Varieties of Self-Government”.
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.04.2013, kl. 09.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9.

Kontaktpersoner:
Kristoffer Momrak, tlf. 906 45101, e-post: kmomrak@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.