Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Forebygging av dødsfall ved fødselen i Tanzania

Blandina Theophil Mmbaga   

Blandina Theophil Mmbaga disputerer fredag 26. april 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Pregnancy and perinatal health outcomes in Northern Tanzania: a registry based study. Neonatal care admissions and recorded causes of neonatal and perinatal deaths”.

Et av WHOs tusenårsmål er å redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler innen 2015. Mens barnedødeligheten på verdensbasis har sunket betydelig i løpet av de siste 20 årene, blant annet på grunn av tiltak knyttet til vaksinasjon, kosthold og forebygging av malaria, har nedgangen i dødelighet ved fødsel vært beskjeden. Denne gruppen må prioriteres hvis målet om å bekjempe barnedødelighet skal nås.

Mmbaga fokuserer på nyfødtomsorg og årsaker til at nyfødte dør rundt fødselen i Tanzania. Studien er basert på 11 års innsamlet materiale fra Kilimanjaro Christian Medical Centre, som ligger i det nordlige Tanzania.

Av vel 33.000 fødte i perioden 2000-2010, døde nesten 6 prosent i forbindelse med fødselen; 3,6 prosent dødfødte og 2,2 prosent i første leveuke. Dette er mer enn ti ganger høyere dødelighet enn i Norge. Rundt 15 prosent av alle levendefødte ble overført til sykehusets nyfødtavdeling. Pusteproblem (asfyksi) og for tidlig fødsel (prematuritet) var ledende dødsårsaker blant disse. Asfyksi blant barn med normal fødselsvekt og prematuritet blant barn med lav fødselsvekt utgjorde begge en tredjedel av alle dødsfall. Mens prematuritet kan være vanskelig å forebygge, kan asfyksi hos ellers friske barn i stor grad knyttes til fødselshjelpen.

Langvarig fødselsforløp og sykdom hos mor, spesielt svangerskapsforgiftning, bidro til mange dødsfall. Dette var særlig fremtredende blant kvinner som hadde blitt henvist til å føde på sykehuset på grunn av komplikasjoner, og ofte kom til sykehuset sent i fødselsforløpet. Resultatene indikerer flere muligheter for forebygging av dødsfall rundt fødselen: bedre system for å fange opp risikosvangerskap på et tidlig tidspunkt, gode rutiner for raskt å kunne henvise kompliserte svangerskap til riktig hjelpenivå, og å ta i bruk bedre metoder for å overvåke fødselsforløpet. Tiltakene omfatter både svangerskapsomsorg, tiltak knyttet til kommunikasjon og transport, og tiltak på fødeavdelingen.

Personalia:
Blandina Theophil Mmbaga utdannet seg til Medical doctor ved Nizjnij Novgorod State Medical Academy i Russland. Hun har mastergrad i Pediatric and Child Health ved Kilimanjaro Christian Medical College, Tumaini University, Tanzania. Hun arbeider som barnelege ved Kilimanjaro Christian Medical Centre, Moshi, Tanzania.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.04.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: “Death on the doorstep of life: Peri- and Neonatal Deaths in Sub Saharan Africa; Trends, explanatory factors and the way forward”.
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.04.2013, kl. 11.15, Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Blandina Theophil Mmbaga, e-post: Blandina.mmbaga@igs.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.