Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Etiopiske jenter fronter forandring

Thera Mjaaland   

Thera Mjaaland disputerer 14. februar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“At the frontiers of change? Women and girls’ pursuit of education in north-western Tigray, Ethiopia”.

Frigjøringskampen i Tigray på 1970- og 80-tallet mot militærregimet Derg i Etiopia, hvor kvinner ikke bare deltok som frontkjempere i Tigray People’s Liberation Front (TPLF), men kjempet sin egen revolusjonære kamp for likestilling, har – etter at den TPLF-baserte koallisjonen EPRDF (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front) tok makten i Etiopia i 1991 – banet veien i Etiopia for lover og politiske programmer som tar kvinners rettigheter på alvor.

I denne studien, som utfra et kvinneperspektiv fokuserer både på forandring og det som repeteres, blir internasjonale og nasjonale forestillinger om utvikling, utdannelse og likestilling sett i forhold til hva som foregår på grasrota i to lokalsamfunn i den nord-vestlige delen av Tigray i nord-Etiopia – en liten markedsby og et jordbruksstrøk på landsbygda.

Jenter i Tigray har ikke bare inntatt klasserommene, men har over flere år utnummerert gutter i grunnskolen. De siste årene har de også begynt å utnummerere guttene i første halvdel av den fireårige videregående skolen. Men når en jente fra 15-16-års alderen blir ansett som moden seksuelt, frykter foreldrene at hun finner seg en kjæreste på skolen når hun må flytte fra landsbygda til byen for å fortsette skolegangen. Det er i denne alderen at presset om giftemål setter inn. Idealet om at hun er jomfru når hun gifter seg spiller på lokale forståelser om kjønn og respektabilitet, hvor kvinners selvstendighet og mobilitet lett resulterer i at det blir satt spørsmålstegn ved hennes moral. Siden statlige instanser i dette området ikke griper inn når et giftemål finner sted under den juridiske lavaldren som er 18 år, gjør det en forskjell om jentene selv har mot til å utfordre foreldrenes autoritet. Ved å bruke utdannelse som et forhandlingskort, fronter mange jenter forandring utfra sitt ønske om enn annen fremtid enn det harde livet på landsbygda foreldrene har levet.

Personalia:
Thera Mjaaland (f. 1955) er utdannet fotograf fra Bournemouth & Poole College of Art and Design, UK. Som fotografisk kunstner var hun i en periode lektor i fotografi, seinere dekan ved Kunsthøgskolen i Bergen. Cand. polit. graden tok hun i 2004 ved Institutt for sosialantropologi, UiB. Ph.d-graden er forankret i Gender and Development programmet på Hemil-senteret, Det psykologiske fakultet, med hovedveileder 1. amanuensis Haldis Haukanes, og bi-veiledere professor Peter Larsen, Institutt fra informasjons- og mediavitenskap og dr. Mulumebet Zenebe, Institute of Gender Studies, Addis Ababa University.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.02.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: “What is visual anthropology that anthropology is not?”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.02.2013, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Thera Mjaaland, tlf. 971 33170, e-post: theramjaaland@yahoo.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.