Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Kjønnshormoner, kroppsvekt og lungehelse hos kvinner

Ferenc Macsali   
Ferenc Macsali disputerer 4.juni 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Hormonal and metabolic determinants of women’s respiratory health. Results from population-based studies concerning menarche, menstrual cycle, oral contraception and body mass index.”

Astma er en vanlig kronisk sykdom som affiserer ca en sjettedel av befolkningen. Årsaken er for det meste ukjent. Vi vet en del om utløsende faktorer for astma, for eksempel allergener. Men det er ikke alle som får astma i kontakt med allergener: en trenger et individuelt anlegg eller predisposisjon for å få astma. Kan kvinnelige kjønnshormoner ha noe å gjøre med denne individuelle predisposisjonen? Og er kjønnshormoner i det hele tatt viktige for lungehelsen hos kvinner?

Disse spørsmålene har vært vanskelig å besvare, siden kjønnshormonene varierer betydelig med alder, første menstruasjon, svangerskap, amming, overgangsalderen og om menstruasjon er regelmessig eller ikke samt fase av menstruasjonssyklus og om kvinnen får tilskudd av hormonpreparater som p-piller. I tillegg er trolig kvinnens vekt betydningsfull for lungehelsen. Denne studien hadde som mål om å besvare følgende: Hvordan påvirker første menstruasjon lungehelse hos kvinner? Hvordan varierer luftveissymptomer i løpet av menstruasjonssyklus? Hvordan påvirker bruk av p-piller astma? Og spiller kroppsvekten noen rolle i dette? Macsali har i sin avhandling besvart disse spørsmålene ved å se på samspillet mellom kjønnshormoner og kroppsvekt.

Studien viste at kvinner med tidlig første menstruasjon har nedsatt lungefunksjon i voksen alder og mer astmasymptomer. Luftveissymptomer varierer i løpet av menstruasjonssyklus både hos dem med astma og uten astma. Bruk av p-piller øker risikoen for astma hos dem som er normal- og overvektige.

To store befolkningsundersøkelser, en nordisk-baltisk og en europeisk, er utgangspunktet for denne studien. Bergen har vært representant for Norge, med ca. 2500 deltakere, både menn og kvinner. Studiene er støttet av Norges Astma og Allergiforbund med midler fra Helse og Rehab.
Avhandlingen utgår fra Institutt K2 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært amanuensis og overlege ved Kvinneklinikken Francisco Gómez Real.

Personalia:
Ferenc Macsali født 1969 i Kristiansand og bosatt i Bergen siden 1988, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, arbeider som overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.06.2013, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Nedsatt lungefunksjon hos gravide; konsekvenser for mor og barn.”
Sted: Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Lies Vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.06.2013, kl. 10:15, Auditorium, Kvinneklinikken i Bergen.

Kontaktpersoner:
Ferenc Macsali, tlf 90958610, e-post: fmac44@hotmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.