Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Malaria, vær og klima

Torleif Markussen Lunde   

Torleif Markussen Lunde disputerer mandag 19. august 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”On the dynamics of two efficient malaria vectors of the Afrotropical region: Anopheles gambiae s.s. and Anopheles arabiensis”.

Det er bred enighet om at jordens klima har endret seg, og vil endre seg, som en følge av utslipp av drivhusgasser. På en vitenskapelig tidsskala er kunnskapen om hvor mye temperaturen vil øke ny. Derfor vet man fortsatt lite om konsekvensene en slik temperaturøkning vil kunne ha på utbredelse av insekter og sykdom overført av insekter.

I avhandlingen beskrives en modell som tar sikte på å estimere hvordan vær og klima påvirker mygg som sprer malaria. Det viser seg at tidligere antagelser brukt i slike modeller er unøyaktige, overforenklet, og i noen tilfeller feil. For eksempel har det tidligere vært antatt at malaria spres mest effektivt ved 30-32 grader celsius, mens avhandlingen viser at den optimale temperaturen for malariaoverføring er 25 grader celsius. Dette innebærer at man ved økte temperaturer vil kunne få en nedgang i malaria i områder som allerede er varme, mens områder som i dag har temperaturer under 25 grader, vil kunne få mer malaria.

Videre vises det hvordan andre faktorer enn klima og vær påvirker utbredelsen av malariamygg. For eksempel kan tilstedeværelse av kyr endre hvordan malaria spres, og i den forbindelse ble det kartlagt hvordan antall kyr i Afrika har endret seg de siste 50 årene. Antall kyr har fordoblet seg i denne perioden, men det er en tydelig nedgang i områder som har et tørt klima. Disse endringene, som skjer parallelt med klimaendringene, vil også kunne påvirke hvor effektivt malaria spres. Modeller som forsøker å si noe om endringer i malariautbredelse under klimaendringer, må derfor også gjøre visse antagelser om hvordan miljøet rundt endrer seg.

Modeller har vært sentrale i utryddelsen av malaria i USA og Europa, og modellen presentert i denne avhandlingen vil også, gjennom økt forståelse av malariaspredning i Afrika, kunne være et nyttig verktøy i kampen mot malaria i Afrika.

Personalia:
Torleif Markussen Lunde er forsker ved Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen. Hans forskning omhandler regionale klimaendringer, tropiske værsystemer, malaria, og modellering. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Senter for Internasjonal Helse, Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret, under veiledning av professor Bernt Lindtjørn og professor Asgeir Sorteberg.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.08.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: “Challenges in projecting vector densities under future changing climates”.
Sted: Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.08.2013, kl. 12.00, Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72.

Kontaktpersoner:
Torleif Markussen Lunde, tlf. 45428780, e-post: torleif.lunde@cih.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.