Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

På jakt etter kreft-stamceller

Xiao Liang   

Xiao Liang disputerer tirsdag 18. juni 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Biological Characteristics of Stem-Like Cells in Oral Squamous Cell Carcinoma”

Munnhulekreft er en relativt aggressiv form for kreft, og selv om man har fått bedre behandling er ikke overlevelsen økt tilsvarende. Ny forskning har derfor som mål å prøve å finne alternative behandlingsmetoder som kan bedre overlevelsen.

En mulighet er å prøve å påvise «modercellene» i kreftsvulstene, de såkalte kreftstamcellene. Disse kan fornye seg selv og opprettholde svulsten, på samme måte som normale stamceller kan opprettholde og fornye normalt vev. Man mener at kreftstamcellene er mer motstandsdyktige mot behandling, og en strategi er derfor å prøve å påvise disse cellene og skreddersy behandling mot disse. Dersom man kan drepe kreftstamcellene, er det større muligheter for at kreftsvulsten også vil forsvinne.

I avhandlingen viser Liang hvordan man kan påvise slike stamceller i kreftsvulster fra munnhulekreft. Hun har blant annet brukt nye metoder der kreftstamcellene er blitt plukket ut på grunnlag av deres unike elektromagnetiske egenskaper. Studien viser også at stamcellene påvirkes av bindevevet som omgir kreftcellene, og at bindevevet dermed kan bidra til at kreftstamcellene videreutvikles til mer modne kreftceller.

Personalia:
Xiao Liang ble født i 1983 i Xi'an, Kina. Hun er utdannet tannlege ved Xi'an Jiaotong University, Kina i 2006. Etterpå fikk hun mastergrad i oral vitenskap i 2009 ved Xi'an Jiaotong University, Kina. Fra 2009 til 2013 har hun vært PhD stipendiat ved Gades institutt, fra 2013 Klinisk institutt 1, Gades laboratorium for patologi, og Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.06.2013, kl. 14:15. Oppgitt emne: “The role of cancer stem cells in tumorigenesis”
Sted: Birkhaugsalen (Rom D303), sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.06.2013, kl. 10:15, Birkhaugsalen (Rom D303), sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65

Kontaktpersoner:
Xiao Liang, mobil: 40 200 668, e-post: xiao.liang@k1.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.