Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Hvordan gjenerobre det spanske saltfiskmarkedet?

Heidi Bjønnes Larsen   

Heidi Bjønnes Larsen disputerer fredag 15. november 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Returning to the Spanish salted fish market: an institutional approach to a seafood value chain».

Saltfisk, også kjent som bacalao, er en viktig del av spansk kultur og mattradisjon. Norge har i perioder siden 1600-tallet vært en sentral leverandør av klippfisk til Spania. Utgangspunktet for avhandlingen er Norges nedgang i eksport av saltfisk til Spania i løpet av de siste femten årene, både i volum og ved tap av markedsandeler. Larsen diskuterer hvorfor Norge har tapt innflytelse i markedet i Spania og hvilke muligheter Norge har for å vinne tilbake en posisjon i det spanske markedet.

Matproduksjon er næring, men mat er også kultur. Mat og gastronomi representerer kultur som er knyttet til steder og regioner. Ofte konsumeres matprodukter langt borte fra produksjonsstedet. Derfor er det viktig å ta hensyn til tradisjoner og andre ikke-økonomiske verdier når man kommuniserer med konsumenter. For at produsentene skal kunne møte kravene fra markedene, trenger de kunnskaper om kulturen og kvalitetspreferansene til konsumentene i de ulike regionene. Produsentens evne til å etterkomme konsumenters preferanser, og til å være innovative, avhenger blant annet av det institusjonelle rammeverket, regler, reguleringer og konvensjoner, rundt handelen med fisk.

Larsen avdekker uoverensstemmelser mellom spanske markedskonvensjoner og norske produksjonskonvensjoner. Konvensjoner kan bare endres når det institusjonelle rammeverket tillater det. Larsen konkluderer med at det norske tapet av det spanske markedet hovedsakelig skyldes at deler av den norske fiskeindustrien mangler institusjoner og regelverk som kan støtte og legge til rette for en markedsrettet innovasjonspraksis. Hun hevder også at en verdikjede kun kan lykkes hvis den har en fungerende tilbakeføringsmekanisme for informasjon og konvensjoner fra markedet, og norske produsenter som er villig til å tilpasse seg denne informasjonen.

Personalia:
Heidi Bjønnes Larsen har hovedfag i samfunnsgeografi. Hun har vært stipendiat ved Institutt for geografi i perioden 2009-2013. Doktorgraden er en del av forskningsprosjektet ‘The Spanish salted fish market an the oppurtunities for the Norwegians’, som er finansiert av NFR.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.11.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: "Assess the core-periphery model as a departure for understanding spatially uneven development".
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.11.2013, kl. 10.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1.

Kontaktpersoner:
Heidi Bjønnes Larsen, tlf. 996 13868, e-post: Heidi.larsen@geog.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.