Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Samarbeid i nettsamfunn: innsikter fra finske Wikipedia

Arto Lanamäki   

Arto Lanamäki disputerer fredag 20. september 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Collaboration in Online Communities: Exploring Finnish Wikipedia".

I løpet av de siste to tiårene har nettsamfunn fått stor sosial og økonomisk betydning. Mange er orientert mot innholdsproduksjon i fellesskap: videoer, blogger, vurderinger, mobilbilder. Nettleksikonet Wikipedia er en av de mest populære nettstedene med brukerprodusert innhold.

Slike nettsamfunn må både støtte selve produksjonen av Wikipedia-artikler og tilrettelegge for samarbeid om produksjonen. Til tross for at Wikipedia har vært gjenstand for mye forskning, er det få forskere som har sett på hvordan Wikipedia-samarbeidet foregår. Avhandlingen tar derfor opp problemstillingen: hva kjennetegner samarbeidet i nettsamfunn?

Denne studien utforsker finsk Wikipedia for å finne ut hva slags samarbeid som oppstår i Wikipedia-aktiviteter, både innenfor og utenfor wiki-plattformen. Formålet var å identifisere ulike typer samarbeidsaktiviteter. Fjorten dybdeintervjuer ble gjennomført med aktive bidragsytere. 10000 «editeringer» ble samlet inn og analysert med fokus på ulike editeringssjangre.

Wikipedia er ikke bare rik på artikler, men den støtter også mange måter å samarbeide på bak kulissene. Samarbeidet foregår på mange typer diskusjonssider: artikler, brukere, eller samfunnet generelt. Andre samarbeid oppstår utenfor Wikipedia, i Internett-chat og ansikt-til-ansikt-sammenkomster. Arto Lanamäki har identifisert fem ulike prinsipper for samarbeid: planlagt, tilbakemelding, deliberativt, stigmergisk og fortroppen. Konseptualisering av disse samarbeidsformene kan brukes til å utvikle bedre IT-plattformer for samarbeid i fremtiden.

Personalia:
Arto Lanamäki er født i 1977 i Finland. Han tok mastergraden sin ved Universitetet i Tampere i 2006. Hans doktorgrad er knyttet til Institutt for informasjons- og medievitenskap i Universitetet i Bergen. Fra 2007 til 2011 var han «Norgesnett»-stipendiat ved Universitetet i Agder, Kristiansand. Veileder har vært Andreas L. Opdahl (Universitetet i Bergen) og Tero Päivärinta (Universitetet i Agder).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.09.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: "Micro-collaborations in Wikipedia and the credibility paradox".
Sted: Ulrike Pihls Hus, Professor Keysers Gate 1, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.09.2013, kl. 10.15, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysers Gate 1, Bergen.

Kontaktpersoner:
Arto Lanamäki, tlf. +47 948 92099, e-post: arto.lanamaki@infomedia.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.