Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Den geologiske utviklingen av det nordlige Atlanterhavet

Trond Kvarven   

Trond Kvarven disputerer onsdag 23. oktober 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“On the evolution of the North Atlantic - from continental collapse to oceanic accretion”.

For omtrent 400 millioner år siden ble den mektige Kaledonske fjellkjeden dannet etter en kollisjon mellom Norge og Grønland. Store deler av dagens Norge, og spesielt de vestligste delene, ble i denne kollisjonen presset ned under Grønland. Økt trykk og temperatur på opptil 125 km dyp omdannet grunnfjellet til gneis, og i noen tilfeller, til eklogitt. Da Atlanterhavet igjen åpnet seg mellom Norge og Grønland, for omtrent 60 millioner år siden, var ikke bruddsonen nødvendigvis sammenfallende med kollisjonssonen for den Kaledonske fjellkjeden. Noe av Grønland kan ha blitt værende igjen i Norge, og motsatt. Vi vet ikke nøyaktig hvor kollisjonssonen ligger. Vi tror den ligger i jordskorpen utenfor norskekysten, og at den går omtrent parallelt med kysten, under Lofoten, og opp mot Svalbard.

Ny havbunnskorpe blir kontinuerlig dannet på langstrakte midthavsrygger. På tross av den grunnleggende betydningen denne prosessen har for platetektonikken, er det fremdeles mange detaljer som ikke er forstått.

I sitt doktorgradsarbeid har Trond Kvarven tolket både multikanal seismikk, for å kartlegge de øverste 3-4 km, og vidvinkel-seismikk for å kartlegge hele jordskorpen ned til den øverste delen av mantelen, på 40 km dyp.

Seismiske vidvinkel-modeller påviser det som sannsynligvis er eklogitt-forekomster i den nedre delen av skorpen utenfor Møre. Dette kan tolkes å representere røttene til den for lengst forsvunne Kaledonske fjellkjeden. Multikanal seismikk fra den nesten 4000 meter dype Knipovich-sprederyggen, utenfor Svalbard, viser stor variasjon i sedimentasjon og topografi langs med, og på tvers av sprederyggen. Dette blir i avhandlingen tilskrevet vekslingen mellom magmatisk og tektonisk havbunnspreding.

Personalia:
Trond Kvarven er født i 1969, og vokste opp på Bømlo. Han tok sitt fagbrev som industrimekaniker ved Wärtsilä på Rubbestadneset i 1989 og ingeniørutdanning ved Bergen ingeniørhøgskole i 1995. I 2009 fullførte han en mastergrad i marin geofysikk ved Universitetet i Bergen, og han har siden 2009 vært stipendiat ved Institutt for geovitenskap på UiB. Veiledere har vært Rolf Mjelde og Berit Hjelstuen. I dag er han ansatt som senior geofysiker hos Weatherford Petroleum Consultants i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.09.2013, kl. 14.15. Oppgitt emne: "The lithosphere-asthenosphere boundary - observations and implications".
Sted: Auditorium 5, 3 etg. Realfagbygget, Allegaten 41, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.10.2013, kl. 14.15, Auditorium 3, 1 etg. Realfagbygget, Allegaten 41, Bergen.

Kontaktpersoner:
Trond Kvarven, tlf. 481 10841, e-post: tkvarven@hotmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.