Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Medikamenter gir god beskyttelse mot Schizofreni-tilbakefall

Rune Andreas Kroken   

Rune Andreas Kroken disputerer torsdag 31. januar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Antipsychotic drug treatment of patients with schizophrenia, practice and effectiveness”.

Schizofreni debuterer i tidlig voksen alder og kjennetegnes av perioder med hallusinasjoner og vrangforestillinger. Det medfølger ofte sosial tilbaketrekning og problemer med å oppnå optimal funksjon i utdanning og arbeidsliv. Antipsykotiske legemidler er en essensiell del av behandlingen ved schizofreni, sammen med samtalebasert behandling og familiesamarbeid. I behandlingen av schizofreni oppnås ofte god effekt ved behandling av de akutte psykotiske symptomer, men tilbakefall er ikke uvanlig. I avhandlingen ble omfanget av tilbakefall undersøkt, og det ble påvist at mer enn 44 prosent av alle pasienter med schizofreni ble innlagt igjen i sykehus innen ett år etter utskrivelse.

Undersøkelsen viste også at behandling med antipsykotiske medikamenter reduserte risiko for reinnleggelse med 68 prosent. Funn i avhandlingen tyder på at det kan være mulig å øke kvaliteten på den medikamentelle antipsykotiske behandling, og at flere pasienter med schizofreni kan oppnå en trygg forebyggelse av nye sykdomsepisoder ved at de mest effektive medikamentelle behandlingsstrategier får større utbredelse. Avhandlingen viste også at behandlingstiltak utover den medikamentelle behandling forebygger reinnleggelser.

I doktorgradsarbeidet er data fra Multisenter Studie i Akuttpsykiatri (MAP-studien) utført av Sintef Helse analysert, i tillegg til data fra en forløpsstudie (SIPEA-studien) av pasienter innlagt i Psykiatrisk Akuttmottak utført ved Forskningsavdelingen, Psykiatrisk Divisjon, Helse Bergen.

Undersøkelser av tiltak og behandling som kan beskytte pasienter med schizofreni mot tilbakefall er nødvendige for å oppnå god livskvalitet og optimal rehabilitering av denne pasient-gruppen.

Personalia:
Rune A. Kroken (f.1960) er utdannet lege fra Universitet i Bergen (UiB) 1989, spesialist i psykiatri 1998. Overlege ved Solli sykehus og Psykiatrisk Klinikk, Haukeland Universitetssykehus, nå avdelingssjef ved Avdeling for Tidlig Psykose. Doktorgradsarbeidet er finansiert av Psykiatrisk Divisjon, Helse Bergen, og er knyttet til Institutt for Klinisk Medisin, UiB. Førsteamanuensis Erik Johnsen er hovedveileder, prof. emerit. Hugo A. Jørgensen og prof. Torleif Ruud (Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo) biveiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.01.2013, kl. 11.00. Oppgitt emne: "Hvordan bør pasientens familie trekkes inn i behandlingen av schizofreni?"
Sted: Auditoriet, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
31.01.2013, kl. 13.00, Auditoriet, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1.

Kontaktpersoner:
Rune A. Kroken, tlf. 55 95 84 00/920 95205 , e-post: rune.kroken@helse-bergen.no.

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.