Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Små kjemiske merkelapper med stor betydning

Hole Kristine   

Kristine Hole disputerer fredag 6. september 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The N-terminal acetyltransferases NatD, NatE and NatF: Evolutionary conservation and divergence of NATs and their substrate specificities”.

Ulike proteinmodifikasjoner kan ha stor betydning for funksjonen til proteiner, som igjen kan gi konsekvenser på celle- og organismenivå. N-terminal-acetylering er en slik modifikasjon, som innebærer at nydannede proteiner får en kjemisk merkelapp på seg. Majoriteten av humane proteiner blir merket på denne måten, men vi kjenner fortsatt ikke den fulle betydningen av denne modifikasjonen.

Enzymene som utfører denne modifikasjonen, N-terminal acetyltransferaser (NATs), er blant annet funnet å være overuttrykt ved ulike typer kreft. I tillegg er en mutasjon i et av disse enzymene implisert å spille en sentral rolle i et nylig oppdaget syndrom som bare rammer guttebarn. Selv om vi vet at disse enzymene er viktige, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Vi tror at en større kunnskap om disse enzymene og hvilke proteiner de virker på kan hjelpe oss å forstå mer av de grunnleggende biologiske prosessene i cellen.

I denne studien har vi karakterisert tre nye humane NATs som vi har bevist har evnen til å modifisere andre protein. Vi har dermed trolig identifisert hele maskineriet i menneskeceller som er ansvarlig for N-terminal-acetylering av proteiner. Ved hjelp av storskala-analyser har vi kartlagt hvilke typer proteiner som modifiseres av disse NAT-enzymene, og vi håper at dette i videre oppfølgingsstudier vil kunne gi oss større forståelse av betydningen av denne proteinmodifikasjonen. Et av de karakteriserte enzymene er kun til stede i høyere eukaryoter, og representerer dermed et viktig ledd i evolusjonen av NATs. Videre viste vi at dette enzymet er essensielt for normal celledeling.

Personalia:
Kristine Hole ble født i 1982 og vokste opp i Trondheim. Hun avsluttet mastergraden sin i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2008 og ble tildelt doktorgradsstipend av Universitetet i Bergen i 2009. Doktorgradsarbeidet ble utført under veiledning av Jan Erik Varhaug, Thomas Arnesen og Johan Lillehaug som et samarbeid mellom Molekylærbiologisk institutt og Klinisk institutt 2.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.09.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Glycosylation of intracellular proteins in the regulation of fundamental cellular processes".
Sted: Birkhaugsalen Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.09.2013, kl. 11.45, Birkhaugsalen, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Kristine Hole, e-post: Kristine.Hole@k2.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.