Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Sykefravær og uførepensjon som følge av angst og depresjon

Ann Kristin Knudsen   

Ann Kristin Knudsen disputerer tirsdag 15. januar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Long-term sickness absence and disability pension award as consequences of common mental disorders. Epidemiological studies using a population-based health survey and official ill health benefit registries”.

Angst og depresjon er i økende grad anerkjent som viktige faktorer ved sykmelding og uførepensjon, først og fremst fordi disse diagnosene er svært vanlige i befolkningen, og fordi de utgjør en stadig større andel av trygdestatistikken. Det å se på diagnoser i trygdestatistikken alene er imidlertid ikke tilstrekkelig for å forstå årsakene til sykmelding og uførepensjon. Angst og depresjon som risikofaktorer for sykmelding og uførepensjon har kun vært undersøkt i en håndfull studier, de fleste med kort oppfølgingstid, og det er behov for mer kunnskap omkring sykmeldings- og uførepensjonsmønstre forbundet med angst og depresjon.

I avhandlingen er informasjon fra Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) koblet med offentlige trygderegistre for å studere sammenhengen mellom angst og depresjon og langvarig sykefravær og uførepensjon. Alder ved innvilgelse av uførepensjon for psykiske lidelser sammenliknet med andre lidelser ble også undersøkt. Resultatene viser at angst og depresjon er viktige og langvarige risikofaktorer for sykefravær i befolkningen, blant annet ved at de øker risikoen for lange og hyppige sykmeldinger. Angst og depresjon er i tillegg viktige risikofaktorer for uførepensjon, også for uførepensjon innvilget med en somatisk lidelse som diagnose. Endelig viser resultatene at uførepensjon for psykiske lidelser innvilges opptil 10 år tidligere i livet enn uførepensjon for andre lidelser, noe som gjør at psykiske lidelser forårsaker langt flere tapte arbeidsår i befolkningen enn andre lidelser.

Sykmelding og uførepensjon har alvorlige konsekvenser både for individet og for samfunnet, og disse konsekvensene kan ytterligere forverres dersom frafall fra arbeidslivet skjer i ung alder. Det er derfor et stort behov for mer kunnskap om mekanismer som driver prosessen fra arbeidsdeltakelse til arbeidsuførhet, samt hvordan arbeidsuførhet for angst og depresjon kan forebygges og reduseres.

Personalia:
Ann Kristin Knudsen (f. 1980) kommer fra Nedre Eiker i Buskerud og er utdannet cand. psychol. ved Universitetet i Bergen (2009). Knudsen har arbeidet ved HEMIL-senteret, Det Psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen siden 2007. I løpet av stipendiatperioden har hun også hatt tilknytning til Avdeling for Samfunn og Psykisk Helse, Folkehelseinstituttet og Institute of Psychiatry, King`s College London, England.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.01.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: ”Which work-related interventions may be proposed to prevent mental health problems, and which considerations should be taken into account as regards the implementations of such interventions?”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.01.2013, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Ann Kristin Knudsen, tlf. 40 85 76 66, e-post: Ann.Knudsen@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.