Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Fortidsklima de siste 8000 årene

Heidi Kjennbakken   

Heidi Kjennbakken disputerer onsdag 29. mai 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Holocene high-resolution paleoclimate records from Voldafjorden and the SE Norwegian Sea”.

De viktigste egenskapene ved dagens klima ble etablert etter at de store isdekkene over Skandinavia og Nord-Amerika smeltet vekk for 8000 år siden. Fordi jordens helning var annerledes for 8000 år siden, var klimaet i Norge relativt varmt, og alle de norske isbreene var smeltet vekk. Jordens helning ble gradvis mer lik dagens, slik at somrene ble kaldere og vintrene varmere. For omtrent 5000 år siden begynte de norske isbreene å vokse igjen, men de siste tiårene har breene begynt å smelte tilbake. Detaljerte klimarekonstruksjoner gir oss bedre forståelse for naturlige og menneskeskapte klimavariasjoner vi står overfor i dag.

Kjennbakken presenterer klimarekonstruksjoner fra Voldafjorden fra 6000 til 2000 år siden - en periode der Norge gikk over mot et kaldere klima. Fordi vannet i Voldafjorden er i sirkulasjon, reflekterer bunnvannet i fjorden de Atlantiske vannmassene som strømmer nordover i Norskehavet. Resultatene viser at bunnvannet ble kaldere samtidig som de norske breene begynte å vokse. Etter overgangen mot lavere temperatur var det store temperaturfluktuasjoner som varte i 1000 år, før temperaturene ble mer stabile igjen.

Kjennbakken presenterer resultatene fra en ny geokjemisk metode, og illustrerer at metoden kan brukes til å rekonstruere endringer i karbonatinnholdet i sedimenter fra Norskehavet. Det blir vist at karbonatinnholdet reflekterer de primærprodusentene som gjør sjøen turkis i våroppblomstringen; coccolithophorider. Karbonatinnholdet svingte i takt med temperaturen de siste 1500 årene, noe som indikerer at denne primærproduksjonen har fulgt temperaturen, selv om vi vet at sollys og næring også er viktig. Likevel var rekonstruksjonen for de siste 8000 årene overraskende, siden karbonatinnholdet i sedimentene var lavest da det var varmest. Dette diskuteres i avhandlingen. Den mest sannsynlige forklaringen et at karbonatskallet fra primærprodusentene ble sortert bort av en sterkere Norsk-Atlantisk strøm.

Personalia:
Heidi Kjennbakken er født i 1981. Hun tok MSc i Maringeologi ved Universitetet i Bergen i 2007 og BSc i Miljø og Naturressurser ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i 2005. Våren 2008 ble hun ansatt i en 4-års stipendiatstilling ved Universitetet i Bergen. I løpet av studiet har Heidi Kjennbakken hatt et forskningsopphold ved University of Colorado at Boulder (USA).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.05.2013, kl. 12.15. Oppgitt emne: ”Ocean dynamics and climate variability during the Last Interglacial”.
Sted: Auditorium 4 i Realfagsbygget, Allégaten 41.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.05.2013, kl. 10.15, Auditorium 5 i Realfagsbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Heidi Kjennbakken, tlf. 55 58 26 29, e-post: heidi.kjennbakken@geo.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.