Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Unges hiv-risiko henger sammen med nabolaget de bor i

Nkomba Kayeyi   

Nkomba Kayeyi disputerer tirsdag 7. mai 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Trender i hiv-forekomst og seksualadferd blant unge mennesker i Zambia: geografiske og sosioøkonomiske ulikheter ”.

Tre tiår etter at det første tilfellet av hiv ble rapportert har hiv-epidemien fremdeles en ødeleggende effekt på den økonomiske utviklingen i Zambia. Dette på grunn av økt risiko for sykdom og død blant dem som er i yrkesaktiv alder. I mangel på en tilgjengelig kur eller vaksine, er forebygging av nye infeksjoner det beste alternativet. Hiv-forebygging har fokusert på adferdsendring og kondombruk.

Nkomba Kayeyi har forsket på hiv-situasjonen i Zambia blant unge mellom 15 og 24 år, og analyserer i sin avhandling tall fra den nasjonale overvåkingen av hiv blant gravide kvinner og nasjonale befolkningsbaserte studier. Hiv-forekomsten blant unge, gravide kvinner falt fra 28 prosent til 17 prosent i urbane strøk og fra 11 prosent til 8 prosent i rurale strøk mellom 1994 og 2008. Tallene i avhandlingen er i samsvar med tall fra andre studier på hiv i Zambia i samme periode. Nedgangen i hiv-forekomsten kan muligens forklares med nedgang i seksuell risikoatferd blant unge mennesker, siden funn i avhandlingen også tyder på at det er blitt mindre vanlig med sex før ekteskapet, og mindre vanlig å ha flere partnere blant unge mellom 2000 og 2009. Derimot var den konsekvente bruken av kondom lav og stabil i samme periode.

Kayeyi har også undersøkt sammenhengen mellom egenskaper ved nabolag og utbredelsen av hiv og seksuell risikoatferd blant unge mennesker i Zambia. Unge mennesker som bor i nabolag med lavt utdanningsnivå har høyere risiko for hiv-smitte enn dem som bor i mer utdannede nabolag. Unge mennesker i nabolag med lite mobilitet og de i nabolag med omfattende kunnskap om hiv hadde mindre sannsynlighet for å ha sex før ekteskapet, hadde færre partnere og høyere sannsynlighet for å rapportere bruk av kondom.

Personalia:
Nkomba Kayeyi ble født i Zambia i 1973. Han var ferdig utdannet demograf ved Universitetet i Zambia i 1999. Han har jobbet for Statistisk sentralbyrå i Zambia og «Central Board of Health». Kayeyi har en mastergrad i helsefremmende arbeid fra HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen, i 2006. Siden 2010 har han vært stipendiat ved Senter for internasjonal helse, UiB, med førsteamanuensis Ingvild Fossgard Sandøy og professor Knut Fylkesnes som veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.05.2013, kl. 09.30. Oppgitt emne: “How changes in sexual risk behaviour contributed to declining trends in HIV prevalence among young people in Zambia”.
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.05.2013, kl. 11.15, Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Nkomba Kayeyi, e-post: nka020@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.