Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Behandling av syrerelaterte sykdommer

Christian Jonasson   

Christian Jonasson disputerer 18. juni for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“Proton pump inhibitors in acid-related diseases - issues in diagnosis, treatment and outcome”

Gastroøsofagal reflukssykdom (GERD) forekommer hos ca. 10 prosent av befolkningen og gir vanligvis symptomer som brystbrann og oppstøt. Bruk av smerte- og betennelsesdempende medikamenter, som f.eks ibuprofen og diklofenak (også kalt NSAID), er vanlig i behandlingen av b.la. gikt og muskelplager, men disse kan også gi opphav til bivirkninger fra mage-tarm kanalen.

Protonpumpehemmere (PPI) er en gruppe medikamenter som reduserer produksjonen av magesyre og slik lindrer symptomer, leger slimhinneskade i spiserøret og magesår samt forebygger komplikasjoner av NSAID. Betydelig ressursbruk er knyttet til håndteringen av disse sykdommene og riktig valg av diagnostikk og legemidler vil derfor kunne bidra til forbedret behandling og mer rasjonell bruk av helseressurser.

Avhandlingen omfatter i alt 4 publikasjoner. Et sentralt spørsmål ved GERD er hvorvidt diagnose og oppstart av behandling skal baseres på pasientens egne symptomer eller om det bør gjennomføres gastroskopi (pasient svelger en slange med kamera). For å svare på dette spørsmål ble det i det første arbeidet gjennomført en valideringsstudie av et spørreskjema (GerdQ) til bruk som diagnostisk verktøy for GERD.

I sitt andre arbeid har Jonasson og medarbeidere integrert GerdQ i en symptombasert fremgangsmåte, hos pasienter uten sterk klinisk grunn for gastroskopi, og vist at en symptombasert tilnærming er rimeligere, like effektiv og sikker som å la pasienten gjennomgå gastroskopi.

I det tredje arbeidet har Reseptregisteret blitt benyttet for å belyse hvordan PPI brukes i vanlig klinisk praksis.

I det fjerde arbeidet har man ved å benytte ulike helseregistre kunnet vise at i hvilken grad pasienten faktisk inntar foreskrevet PPI behandling er av stor betydning for å unngå alvorlige mage-tarm komplikasjoner, som magesår og mageblødning, hos pasienter som bruker NSAID.

Personalia:
Christian Jonasson (1967) er født i Växjö, Sverige. Han er utdannet cand.pharm fra Universitet i Uppsala (1993). Han har tidligere arbeidet innen norsk legemiddelforvaltning og med forskning og utvikling i legemiddelindustrien. Fra 2010-2013 har han vært stipendiat ved klinisk institutt 1, UiB. Hovedveileder har vært professor Jan G. Hatlebakk og biveileder har vært professor Trygve Hausken.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.06.2013, kl. 10:15. Oppgitt emne: “Anti-reflux-therapy - a critical appraisal of modern alternatives.”
Sted: Store Aud, Sentralblokken, Haukeland sjukehus, Jonas Lie vei 65

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.06.2013, kl. 12:00, Store Aud, Sentralblokken, Haukeland sjukehus, Jonas Lie vei 65

Kontaktpersoner:
Christian Jonasson, telefon: 909 36 941, e-post: christian.jonasson@hotmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.