Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Klasser og kulturelle skillelinjer

Vegard Jarness   

Vegard Jarness disputerer fredag 24. mai 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Class, Status, Closure: The Petropolis and Cultural Life».

Folk i forskjellige klasser har forskjellige måter å verdsette materielle og kulturelle produkter på. Det viser en ny avhandling i sosiologi ved Universitetet i Bergen.

Undersøkelsene viser at det er tydelige klasseforskjeller i hva vi liker og ikke minst i hvordan vi liker det. Selv om både eliten og arbeiderklassen kan se på reality-TV, gjør de det på helt ulike måter. De med mest kulturell kapital ser på Paradise Hotel med ironisk distanse, mens det samme programmet er «bare underholdning» for folk med mindre ressurser.

Avhandlingen er basert på dybdeintervjuer med 46 personer fra forskjellige samfunnslag. Den viser at klasserelaterte smaksforskjeller har betydning for hvilke typer mennesker man omgås, hvor man bosetter seg, og hvor man ferdes i byområder.

Et noe overraskende funn er at slike skillelinjer oppfattes som uproblematiske, så lenge ressurssterke mennesker med eksklusive livsstiler unngår å være «snobbete» og «elitistiske». Slik får de i både pose og sekk: De kan nyte et liv i overflod og samtidig høste anerkjennelse fordi de virker «jordnære» og «folkelige».

I følge avhandlingen markerer vi avstand til andre som setter pris på andre ting enn oss selv. Dette skjer gjennom mer eller mindre nedlatende vurderinger av andres smak. De ressurssterke kan gjøre narr av «dansband», «grilldress» og ferieturer til Ayia Napa, og dette blir et tilsynelatende uskyldig uttrykk for de sosiale skillelinjene mellom folk.

Avhandlingen bidrar med nye innsikter til sosiologisk klasseanalyse generelt, og studier av kulturelle skillelinjer spesielt. Den utfordrer perspektiver som hevder at fremveksten av såkalte kulturelle altetere – de som tar for seg av både «høykultur» og «lavkultur» – medfører at kulturskiller viskes ut. Ved å fokusere på hvordan folk verdsetter kunst, kultur og materielle forbruksvarer, og ikke bare på hva de konsumerer, viser studien at det finnes klare klasseskiller. Avhandlingen bidrar også til den mer generelle samfunnsdebatten, og nyanserer bildet av Norge som et egalitært samfunn.

Personalia:
Vegard Jarness (f. 1979) er fra Kongsberg og avla i 2007 mastergrad i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Fra 2008 til 2012 var han ansatt som stipendiat ved Sosiologisk institutt. Siden oktober 2012 har Jarness vært ansatt som universitetslektor og forsker ved samme sted.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.05.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: «An assessment of the strengths and limits of Bourdieu’s approach to the study of contemporary class formations».
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgt. 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.05.2013, kl. 10.15, Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgt. 1.

Kontaktpersoner:
Vegard Jarness, tlf. 922 16 921, e-post: vegard.jarness@sos.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.