Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Østlige vikinger i arabiske tekster

Thorir Jonsson Hraundal   

Thorir Jonsson Hraundal disputerer fredag 28. juni 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Rus in Arabic Sources: Cultural Contacts and Identity”

Skandinaviske kjøpmenn og krigere, kjent som «Rus», våget seg ofte langt inn i Øst-Europa i det niende og tiende århundre. I tradisjonell historieskriving er deres kontakt med den lokale slaviske befolkningen, også kalt «Rus», spesielt fremhevet. Dette er i hovedsak fordi eldre forskning har hatt en tendens til å basere seg nesten utelukkende på en slavisk kilde fra det tolvte århundre, kjent som Primary Chronicle.

Ved å undersøke andre kilder, først og fremst arabiske geografiske og historiske verk, har Jonsson Hraundal vist at disse formidler et annet bilde av Rus enn det vi finner i Primary Chronicle. For det første plasserer de arabiske forfatterne Rus i et annet geografisk område - lenger øst i regionene rundt Volga og Det kaspiske hav. For det andre understreker disse kildene et spesielt forhold mellom Rus og de mektige tyrkiske folkene i perioden, Khazarene og Volga-Bulgharerne. Disse folkeslagene kontrollerte store deler av Øst-Europa, og spesielt viktig i denne sammenhengen var den lukrative handelen mellom de nordlige landene, Midtøsten og Middelhavet.

Jonsson Hraundals funn tyder på at rammen for studiet av skandinaver i Øst-Europa bør defineres på nytt, og også utvides til å romme mer varierte kulturelle sammenhenger. Studien er også verdifull ved at den understreker betydningen av handel som kulturell kontakt, og ikke minst peker på akkulturasjon av Rus i de hovedsakelig tyrkiske vertskulturene.

Personalia:
Thorir Jonsson Hraundal er født i 1974. Han har en B.A. i lingvistikk fra Universitetet på Island og M. Litt. fra Universitetet i Cambridge.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.06.2013, kl. 16:30. Oppgitt emne: «Khazar, Byzantine and Muslim Relations in the Eighth to Tenth Centuries».
Sted: Auditorium A, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.06.2013, kl. 09:30, Auditorium A, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9.

Kontaktpersoner:
Thorir Jonsson Hraundal, tlf. 003548693704, , e-post: Thorir.Hraundal@cms.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.